Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer og reagerer ikke når det trengs, ifølge Riksrevisjonens rapport fra januar.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) er klar på hva han håper å få svar på i den åpne høringen:

– Det er hva statsråden kommer til å gjøre for å sørge for at Petroleumstilsynet blir tydeligere i sin oppfølging av kontrollen det skal utøve, når det gjelder å sørge for at pålegg blir fulgt opp, sier han til NTB.

«Alvorlig»

Riksrevisjonen slår fast at alvorlige sikkerhetsutfordringer ikke blir avdekket, at reaksjonsmidler ikke tas i bruk når det er behov for det, og at selskapet Eni fikk samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før det var sikkerhetsmessig forsvarlig.

– Riksrevisjonen bruker begrepet «alvorlig», og det er det veldig sjelden den gjør. Det er fordi de hendelsene det refereres til her, gitt litt andre omstendigheter, kunne fått veldig alvorlige følger. Derfor er det viktig å ha skjerpet sikkerhet i Nordsjøen, sier Andersen.

Saksordfører Bente Stein Mathisen (H) sier hun vil vite hva som er gjort for å rette opp i problemene Riksrevisjonen pekte på.

– Stortinget har vedtatt et mål om at vi skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet i offshorenæringen, og da forventer vi at aktørene har lært, sa hun til NTB før høringen.

Andersen minner også om den politiske debatten om sikkerhet i oljesektoren i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014.

– Nettopp da burde tilsynet vært styrket. Det ble det ikke, dessverre. Men det er godt at vi har fått en rapport fra Riksrevisjonen nå som peker på de svakhetene som finnes i et system vi må kunne ha tillit til.

Spisse mot storulykker

Norsk olje og gass' administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener Petroleumstilsynet (Ptil) fører et «kompetent og profesjonelt tilsyn», og at dagens system fungerer godt. Samtidig ligger det muligheter til forbedringer, blant annet i en videreutviklingen av partssamarbeidet i den enkelte virksomhet, fremholdt han.

Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet, pekte på at det er gode grunner til å trekke lærdom av Riksrevisjonens rapport. Samtidig beskrev han noen av konklusjonene om Ptils tilsynsarbeid som «noe ubalanserte».

At debatten har etterlatt et inntrykk av en bransje uten kontroll, er sterkt misvisende, mente Solberg.

Både Solberg og Equinors konserndirektør Arne Sigve Nylund pekte på at en mulig forbedring av tilsynet kan være å spisse innsatsen mot storulykkesrisiko.

Senere mandag skal hovedverneombud og arbeidstakernes fagorganisasjoner og til slutt Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ta plass i høringssal 1 på Stortinget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.