Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vedtok på sitt møte tirsdag ettermiddag en åpen og en gradert innstilling. Den åpne innstillingen tas opp til debatt i Stortinget i plenum tirsdag om en uke, mens den graderte blir debattert dagen før.

Riksrevisjonen rettet i sin rapport før jul kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger, såkalt objektsikring.

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er ”sterkt kritikkverdig”. Dette er det mest alvorlige begrepet komiteen kan bruke uten å fremme mistillit.

«Svært alvorlig og kritikkverdig»

Venstre skiller imidlertid lag med den øvrige opposisjonen og mener saken er «svært alvorlig og kritikkverdig».

I en stor undersøkelse i 2015 fant Riksrevisjonen det den omtaler som svært alvorlige mangler i arbeidet med sikkerhet og beredskap.

Ifølge rapporten er det «sannsynlig at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det».

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Transocean-saken kort oppsummert: Her er hovedpunktene i kritikken mot Økokrim
Granskingsrapporten om Økokrims håndtering av Transocean-saken ble overlevert Riksadvokaten tirsdag. Økokrim-sjef Trond Eirik Schea er enig i at det ble begått feil i saken.
01:43
Publisert: