– Det er klart at Nav-skandalen både er resultat av en villet politikk, og uvilje mot å rydde opp. Etter en helhetlig vurdering av statsrådens ansvar og håndtering, mener Rødt at Stortinget ikke kan ha tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Også maktpersoner må stilles til ansvar, skriver partileder Bjørnar Moxnes i Rødt i en kunngjøring på Facebook.

Moxnes mener ingen enkelt statsråd kan lastes for det fulle omfanget av skandalen, men trekker frem en rekke momenter han ser som kritikkverdig. Han kritiserer statsråden for håndteringen av saken etter at saken ble kjent offentlig og mener hun ikke har svart på spørsmål fra opposisjonen eller mediene.

– Hauglie har skjøvet foran seg granskingsutvalget, som ble nedsatt av regjeringa, ikke av Stortinget. I tillegg kommer det stadig nye opplysninger som strider med det Anniken Hauglie sa i sin redegjørelse til Stortinget. Statsråden har ikke overholdt sin informasjonsplikt, skriver han.

Det var tidligere i høst at Nav offentliggjorde at de hadde feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger og arbeidsavklaringspenger til andre EØS-land. Minst 2400 trygdemottagere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 36 er dømt til fengsel. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.