Olemic Thommessen (H) gikk av som stortingspresident i mars, etter at byggeprosjektet til Stortinget gikk på nok en kraftig budsjettsprek. Prosjektet ligger an til å koste over to milliarder kroner.

Til uken skal finanskomiteen øke fullmaktsrammen med 90 millioner kroner for å holde prosjektet gående. Daværende stortingspresident Thommessen varslet behovet for millionene da han gikk av. Da byggesaken ble kjent, foreslo presidenten også sparetiltak, blant annet ansettelsesstopp i Stortinget.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes savner disse tiltakene nå.

– Både stortingspresident Olemic Thommessen og Henrik Asheim, leder av finanskomiteen, sa da denne skandalen ble avslørt at det var viktig at Stortinget viser velgerne at vi kan ta noe av regningen selv. Da er det spesielt at det ikke har kommet noen forslag til inndekning fra Stortingets budsjett når vi må bevilge 90 millioner kroner for å hindre at hele prosjektet stopper, sier Moxnes, som sitter i finanskomiteen.

Kommer med tiltak

I forbindelse med komiteens bevilgning av de 90 millionene, kommer Rødt med flere merknader om sparetiltak. Kutt i godene til politikerne må vurderes, mener partiet, som fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber presidentskapet innen utgangen av inneværende stortingssesjon gjennomføre en kritisk gjennomgang av Stortingets pengebruk, og utarbeide en plan for betydelige administrative besparelser innenfor Stortingets eget budsjett. Dette skal også gjelde for inneværende budsjettår».

– Det kan virke som om Høyre sa dette bare for å endre fokus da skandalen ble avdekket, men ikke har gjort noe i etterkant, sier Moxnes.

– Det er Stortinget som er ansvarlig for denne suppa som byggherre. Når Stortinget først er ansvarlig for en så enorm budsjettoverskridelse, så forventer folk at vi tar noe av sprekken selv, legger han til.

Henrik Asheim leder finanskomiteen på Stortinget.
Henrik Asheim leder finanskomiteen på Stortinget. (Foto: Roald, Berit,/NTB scanpix)

Vil vente

Henrik Asheim (H) er leder for finanskomiteen, og mener det er best å vente til mai med eventuelle sparetiltak.

– Finanskomiteen mener det er bedre å behandle byggespreken helhetlig i Revidert nasjonalbudsjett. Vi vet at det sprekker med 90 millioner kroner, og da må vi gi en midlertidig fullmakt nå for å sikre at prosjektet fortsetter, sier han.

Stortinget burde ta sin del av ansvaret, ifølge Asheim.

– De 90 millionene nå vil vi prosjektet sprekke med uansett, det er ikke der vi må redegjøre for hva vi skal dekke inn. Det beste vil være å ta det resterende beløpet og behandle det i Revidert nasjonalbudsjett. Da ser du det i en budsjettsammenheng. Stortinget burde absolutt dekke deler av kostnaden.

DN har også vært i kontakt med presidentskapet til Stortinget angående innsparingstiltak.

– Presidentskapet har bedt administrasjonen styre nøkternt innenfor det budsjettet som Stortinget selv har vedtatt for sin virksomhet i 2018. Det arbeides med vurdering av en rekke innsparingstiltak i det forberedende arbeidet med budsjettforslag for Stortinget i 2019, opplyser informasjonsmedarbeider Jorunn Nilsen på vegne av Stortingets adminsitrasjon.

– Forslag til innsparingstiltak er en intern prosess som inngår i det ordinære arbeidet med å forberede Stortingets budsjett for 2019, legger hun til. (Vilkår)

– Det er jo guttedrømmen da, å bli politi
DN spurte studentene om drømmejobben deres, og om når den er innen rekkevidde
02:07
Publisert: