I en melding tilsendt DN og en rekke andre norske medier fredag kommer den russiske ambassaden i Norge med det de omtaler som en «kommentar i forbindelse med situasjonen i det bilaterale forholdet».

I kommentaren heter det blant annet følgende:

«Den russiske part har i flere år gjort norske kolleger oppmerksomme på den utilfredsstillende tilstanden i det bilaterale forholdet på det politiske området. Vi antar at dette ikke er i samsvar med Norges langsiktige interesser. Heller ikke Russland er tjent med dette. Den selektive tilnærmingen som Norge foreslår – 'her samarbeider vi, her samarbeider vi ikke' er ikke holdbar. Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.»

I den omtrent 1400 ord lange kommentaren trekker den russiske ambassaden frem en rekke temaer. Kommentaren er også publisert på ambassadens Facebook-side. Hele kommentaren finner du her.

Langer ut mot Nato

Ambassaden skriver videre at Russland flere ganger har «gjort forsøk på å bli kvitt arven fra 'den kalde krigen'», og at Nato og vestlige land har slått et slag mot stabiliteten til det internasjonale politiske systemet på følgende måte:

«Natos bombing av Jugoslavia i 1999, invasjonen av Irak i 2003, oppmuntringen av Georgias militære eventyrpolitikk i 2008, angrepet mot Libya i 2011 og den systematiske støtten til russofober og nasjonalister i Ukraina – alt dette ble et slag mot stabiliteten til hele det internasjonale systemet».

Ambassaden refser Norge og vestlige land for å prioritere Nato over et militært samarbeid med Russland, og legger til grunn at Russland skal ha foreslått et slikt samarbeid i 2008 - som da skal ha blitt avvist. 

«Det var tale om å opprette et felles militærpolitisk sikkerhetsrom i den euroatlantiske regionen for alle stater , uavhengig av deres medlemskap i militærpolitiske allianser. Dessverre ignorerte vestlige partnere forslaget vårt og foretrakk å utvide Nato østover.», skriver ambassaden. 

Skylder på Ukraina

Ambassaden skriver videre at den opplever at Norge har støttet opp under det de kaller et «statskupp »i Kiev, Ukrainas hovedstad.

Det har vært politisk kaos i Ukraina i lang tid i kjølvannet av protester mot den russisk-vennlige daværende presidenten i landet, Viktor Yanukovitsj. Protestene kom etter at Yanukovitsj valgte å avvise forsøk på å oppnå Ukrainsk medlemskap i EU til fordel for et tettere bånd til Russland, og endte med at han måtte gå av som president og dra til Russland i eksil. 

«I februar 2014 skjedde et statskupp i Kiev. Dette statskuppet ble gjennomført med støtte fra radikale nasjonalistiske elementer og fikk aktiv tilslutning fra USA og andre land i NATO, herunder Norge, og EU.»

I kjølvannet av Yanukovitsj' avgang nektet Russland å anerkjenne den nye ukrainske regjeringen, og igangsatte det Norge, EU, USA og de fleste vestlige land omtaler som en annekteringen av Krimhalvøyen i Ukraina, der russisk-støttede tropper overtok det tradisjonelt Russland-vennlige området.

Vil svare på «anti-russiske handlinger»

Også sanksjonene mot Russland - som Norge har deltatt i - får gjennomgå av ambassaden:

«Russland har gjentatte ganger forklart at de vestlige sanksjonene er grunnløse fra et rettslig ståsted. Russland har ikke brutt folkeretten, har ikke sendt sine styrker inn i Ukraina og er ikke part i Minsk-avtalene. Det å snakke med vårt land med sanksjoner og trusler har ikke hatt og skal ikke ha noen virkning i fremtiden, spesielt ved å innføre restriksjoner mot politikere og andre offentlige personer fra Russland. Alle anti-russiske handlinger skal få et proporsjonalt svar.»

Mener Norge sprer propaganda

Russiske myndigheter sier videre at den norske staten har vært delaktig å spre propaganda om Russland i norske medier - og viser spesifikt til de siste ukenes nyheter om russiske dataangrep mot norske myndigheter. 

«Formålet med slike upålitelige analyser og med mange andre liknende materialer er å skremme Norges befolkning med mytisk russisk «trussel» og åpenlyst forsøke å sikre seg tilleggsfinansiering og ekstra fullmakter på bekostning av velferdsordninger, rettigheter og personlige friheter til statsborgerne.», skriver ambassaden. 

Lover visumnekt

De norske politikerne Trine Skei Grande (V) og Bård Vegard Solhjell (SV) ble nylig nektet visum inn til Russland - og de nevnes også spesifikt i kommentaren fra ambassaden. 

Ambassaden peker på at russiske myndigheter begrenser nordmenns innreise til Russland som et svar på at Norge sluttet seg til mot sanksjonene mot landet. 

«Hvis det på nytt blir levert dokumenter for visa for Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell skal de igjen bli nektet innreise.», skriver ambassaden. 

DN kommer tilbake med mer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.