«Amatørsynspunkter» og «politisk spill» tordner Høyres forsvarspolitiske talsmann Michael Tetzschner som en reaksjon på at Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum inviterer til bred politisk allianse mot regjeringens planer om Hæren og Heimevernet de neste 15–20 årene.

– Her må du nesten gå lavere på banen, for her har Høyre og Fremskrittspartiet rett og slett stortingsflertallet mot seg, svarer lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap).

– Ansvarlig parti

Tetzschner mener at Ap bryter med forsvarsforliket som de inngikk med regjeringspartiene om langtidsplanen for Forsvaret i vår. Her ble det nemlig også lagt føringer for de økonomiske rammene for utviklingen av Hæren og HV – rammer som ble meislet ut i detalj da landmaktproposisjonen ble lagt frem forrige fredag.

– Jeg har fortsatt tiltro til at Ap som et stort, ansvarlig parti står ved tidligere forlik, og ikke lar seg bruke av Sp som en brikke i et politisk spill i Stortinget, sa Tetzschner i Politisk kvarter på NRK mandag.

– Dette er problemet med Høyre. De behandler sine forlikspartnere dårlig, svarte Huitfeldt.

Savner regnestykke

Stridens eple er at stortingsflertallet vender tommelen ned for regjeringens forslag om ikke å sørge for fortsatte egne helikoptre for Hæren.

Ifølge Høyre og Frp blir det for dyrt. Helikoptrene tapte i kampen mot panservogner, artilleriutstyr og andre tunge investeringer som kom på plass i proposisjonen.

Huitfeldt viser til at regjeringen som en del av forliket lovte å sette opp et regnestykke over hva det vil koste å holde dagens Bell-helikoptre i drift og i tillegg styrke bemanningen på Bardufoss og Rygge.

– Regjeringen følger ikke opp avtalen på dette punktet, fastslo hun overfor NTB allerede samme dag som landmaktproposisjonen ble presentert av daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Tenke seg om

Ifølge Tetzschner er Bell-helikoptrene håpløst gammeldagse. De mangler tilstrekkelig løfteevne, og det er begrensninger på hva slags vær de kan fly i. Nye helikoptre er beregnet å koste 10 milliarder kroner.

– Høyre må begynne å tenke seg om. Vi skal være til stede flere steder i Finnmark. Da trengs helikoptre for å sikre mobilitet. Hærsjefen har selv sagt at ingen moderne hær klarer seg uten helikoptre i 2017, sier Huitfeldt.

Hun viser til at den samlede rammen også ble forhandlet opp som en del av forsvarsforliket.

– Det tror jeg dere må sørge for denne gangen også, lyder meldingen til Tetzschner.

– Flertall mot forliket

– Det flertallet Vedum sier han skal samle mot regjeringen, er i virkeligheten et flertall mot tidligere forsvarsforlik, med en avtalt ramme. Jeg blir nedslått av at man tar ut enkeltelementer som har å gjøre med kommuner hvor Senterpartiet ønsker å gjøre seg populære, sier Tetzschner.

Vedum viser blant annet til at de fire største partienes landsmøter har pekt på Nato-målsetningen om at forsvarsbudsjettene må opp på 2 prosent av det enkelte medlemslands bnp. Det gir håp om ytterligere løft for Hæren og HV, mener han.

Og nettopp antall HV-soldater kan også bli gjenstand for dragkamp når landmaktproposisjonen skal behandles i Stortinget. Sp, Venstre, KrF og SV ønsker å jekke opp antallet fra de 38.000 HV-soldatene som forslaget legger opp til. Ap har pekt på at det må være en sammenheng mellom prioriteringer og penger, men Huitfeldt har åpnet for at også antallet kan bli diskutert.(Vilkår)