Høyre-leder Erna Solberg hadde en dels enkel, og dels krevende jobb med å få oversikt over ektemannens aksjehandler mens hun var statsminister fra 2013 og 2021, ifølge Høyre.

For alle handler etter 2020 var jobben enkel: Sindre Finnes kunne bare logge inn på sin VPS-konto og hente ut loggen. Dette tar normalt noen minutter.

Men å få full oversikt var krevende, legger Høyre til grunn.