Søndag ettermiddag ble det klart at Christine Meyer går av som sjef for Statistisk sentralbyrå (SSB). Nyheten kom etter at Meyer og Finansdepartementet i helgen har forhandlet om en sluttpakke i kjølvannet av at finansminister Siv Jensen fredag slo fast at hun ikke har tillit til Meyer.

Nyheten om Meyers avgang ble lekket til NRK allerede torsdag kveld, lenge før hennes fremtid som SSB-sjef var avgjort. Meyer valgte derfor torsdag å hente inn advokat Dag Steinfeld som rådgiver.

I fratredelsesavtalen mellom Meyer og Finansdepartementet kommer det frem at Steinfeld kan få svært godt betalt for jobben. Avtalen slår fast at departementet som arbeidsgiver dekker advokatutgifter begrenset oppad til 175.000 kroner eksklusive moms.

– Jeg har ikke sendt eller beregnet mitt salær, som uansett ikke vil komme til å overskride 175.000 kroner, skriver Steinfeld i en tekstmelding til DN.

– Skohorn og syltepresse

Professor Einar Lie ved Universitet i Oslo harselerte søndag ettermiddag med Steinfelds salær på sin åpne Facebook-profil. Lie har blant annet skrevet en bok om SSBs historie.

– Meyer har selv forklart at hun tok kontakt med sin advokat torsdag ettermiddag, det vil si for knapt tre dager siden. Dermed burde det vel være mulig å klemme advokat Steinfelds godtgjørelse inn under maksrammen, med bruk av skohorn og syltepresse, selv om hans utskjelling av kvinnelige journalister fra små aviser og feilaktige irettesettelse av en NRK-journalist sikkert befordrer bruk av aller høyeste kraftsalærsats, skriver Lie på sin Facebook-side.

I postens kommentarfelt utdyper Lie:

– Hvis han argumenterte for at oppdraget har fått ham til å opptre på en måte som har svekket hans allmenne anseelse og muligens faktureringspotensial, så kan han ha vært inne på noe.

Avviser kritikken

DN ba søndag kveld Dag Steinfeld om å kommentere Einar Lies uttalelser

– Jeg har jobbet med saken så og si døgnkontinuerlig frem til avtaleinngåelsen i dag. Også andre av våre advokater har jobbet på oppdraget både før og etter torsdag da det også er uriktig at det startet torsdag uten at jeg vil redegjøre nærmere for når det ble påbegynt under hensynstagen til den alminnelig kjente taushetsplikt, skriver Steinfeld til DN.

Han understreker at totalt medgått tid verken er beregnet eller fakturert og at beløpet i avtalen er et maksbeløp. Utover dette ønsker ikke Steinfeld å kommentere omfanget av hans og kollegaens arbeid.

Får ett år med lønn

Fratredelsesavtalen mellom Meyer og Finansdepartementet gir Meyer ett års etterlønn, men i de seks siste månedene avkortes lønnen ved annen inntekt over 10.000 kroner per måned.

– Jeg er glad for at vi har kommet til en enighet. Spesielt er jeg opptatt over å få ro rundt SSB og at jeg ikke har fått noen restriksjoner på det jeg kan si, sier Christine Meyer til DN.

– I tillegg har jeg vært opptatt av at jeg får lønn utover seks måneder, som er det jeg hadde fått hvis jeg ble sagt opp av Finansdepartementet, sier Meyer.

Når DN møter henne søndag ettermiddag blir hun tydelig opprørt på spørsmål om finansministerens og departementets fremferd i saken.

– Jeg synes svært lite om hvordan denne situasjonen er håndtert. Jeg synes behandlingen jeg har fått utgjør dårlig arbeidsgiverpolitikk, sier Meyer.(Vilkår)

Meyers advokat med kraftige utfall mot media
Dag Steinfeld, advokaten til SSB sjef Christine Meyer, kom med krass kritikk av media etter pressekonferansen hos byrået fredag. Bakgrunnen for kritikken var de mange oppslagene torsdag om at Meyer kom til å gå av fredag. Det viste seg ikke å stemme.
03:29
Publisert: