– Optimismen er tilbake. Det går mot lysere tider, og forbrukerne er mer optimistiske. Det gjelder også Sør- og Vestlandet. Det er et bilde som bekreftes i revidert nasjonalbudsjett, sier finansminister Siv Jensen til DN.

Høyre og Fremskrittspartiet håper nå på at de lyse utsiktene for norsk økonomi vil gi den nødvendige drahjelpen inn i valgkampen, slik at regjeringen får fornyet tillit av velgerne.

– Det er tegn til at nedgangen er bak oss. Det betyr at regjeringens politikk virker. Veksten er på vei opp, og ledigheten er på vei ned, sier Jensen.

Svartmaling

Samtidig som Siv Jensen kommer med friskmeldingen av norsk økonomi i DN, går hovedmotstanderen Jonas Gahr Støre onsdag på talerstolen under LO-kongressen. Finansministeren mener Støre har mistet sitt beste valgkampkort, arbeidsledigheten, «for lenge siden». 

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.
Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. (Foto: Carina Johansen)

– Jeg lei av Arbeiderpartiets elendighetsbeskrivelse av Norge. De har låst seg helt fast i denne modusen. Arbeidsledigheten blir ikke et valgkampkort for Ap. Regjeringen har håndtert situasjonen. Nå ser vi en utvikling der ledigheten går ned og veksten i økonomien går opp, sier Jensen.

Nye tall

Regjeringen kommer i revidert budsjett med oppdaterte tall som viser at veksten har tatt seg opp. Ifølge DNs kilder vil trendveksten i norsk økonomi justeres opp i 2017 til 2 prosent, mot 1,7 prosent anslått i nasjonalbudsjettet. Oljepengebruken vil også gå ned.

Bildet av ledighetssituasjonen har også endret seg betydelig.

– Den oppgangen vi så i arbeidsledigheten på Sør- og Vestlandet, er erstattet av nedgang. De siste 12 månedene har ledigheten gått ned i Rogaland. Det står i ganske skarp kontrast til oppgangen på 47 prosent som vi så på sammen tidspunkt i fjor. Og siden april i fjor har ledigheten bare gått opp i to fylker og ned over 10 prosent i ni fylker, sier Jensen.

Som DN meldte tirsdag, har de fått tilbake troen i oljebyen Stavanger. 600 bedrifter på Sørvestlandet rapporterer om et dramatisk stemningsskifte etter tre år med oljenedtur.

Siv Jensen forsvarer at sittende regjering har satt rekord i oljepengebruk de siste årene.

– Det har vært helt riktig og nødvendig å bruke mer penger for å møte utfordringene. Og jeg minner om at et helt fagmiljø har sagt at det har vært riktig å gi mer gass i den situasjonen vi har hatt. Så var spørsmålet om regjeringen evner å bremse dette når det snur. Det første tegnet på det, fikk vi da vi la frem statsbudsjettet for 2017. Da var veksten i oljepengebruken mindre enn den hadde vært i de forutgående årene. Og kanskje vil neste tegn på det komme i revidert budsjett, sier hun.

Endret budskap

Tidligere har Arbeiderpartiet gått til kraftig angrep på regjeringen for den økende arbeidsledigheten. Nå har trenden snudd. Ledigheten går ned. Men hovedproblemet til regjeringen er at andelen sysselsatte er lav. Det vil si at selv om folk går ut av den registrerte arbeidsledighetskøen, er det ikke alle som får seg jobb.

I revidert budsjett kommer regjeringen med noe av forklaringen på dette og viser blant annet til den store andelen unge som går ut av ledighetskøen for å utdanne seg. Det er også mange eldre langtidsledige som har gått ut av ledighetskøen, men fortsatt ikke er i arbeid.

Finansminister Siv Jensen innrømmer at sysselsettingen ikke er god nok.

– Vi mener at utviklingen i sysselsettingen kommer til å gå i en positiv retning fremover. Men det er riktig at det har vært utfordringer knyttet til sysselsettingsandelen. Dette har vi vært opptatt av, og vi jobber med å finne ut hva som er årsaken til den utviklingen, sier Siv Jensen.

Men hun understreker at det overordnede bildet av ledigheten er positivt, og at ledigheten går ned.

– Men det er for mange mennesker som er utenfor arbeidsmarkedet. Og arbeidsministeren har vært ute og varslet tiltak knyttet til langtidsledige. I tidligere perioder har man undervurdert problemene knyttet til langtidsledighet. Vi nå setter inn en ekstra kraftinnsats, sier Jensen. 

Optimisme

I Støres landsmøtetale sa han at «arbeidsløsheten har gått opp. Veksten i nye jobber har gått ned. Antall unge uføre har gått opp. Andelen folk i jobb har gått ned.» Siv Jensen kaller det svartmaling. 

– Denne regjeringen har vist handlekraft og bygget landet i en svært krevende tid. Vi legger mer asfalt, vi bygger skoler og sykehjem. Vi løser uløste oppgaver og bidrar til flere mennesker settes i arbeid. Likevel ser vi et LO og Arbeiderpartiet som bare svartmaler. Det er det eneste de har holdt på med de siste to og et halvt årene, sier Jensen. 

Hun mener Ap heller burde vært opptatt av at optimismen er på vei tilbake. 

– Vi som er ute og reiser i hele landet, møter stadig flere mennesker som tror på en fremtid på jobben og for bedriften sin. Det er stor positiv bølge av å starte nye bedrifter og drive gründervirksomhet. Det er en masse folk som har tro på Norge. De har lyst til å bli heiet frem, ikke blir møtt av et evig negativt svartmalende bilde. Vi trenger politikere som heier på gründerne og enkeltmennesket, og som heier på landet, sier Jensen.

Ingen heiagjeng

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen skriver i en epost at det nesten ikke skapes jobber i privat sektor under den nåværende regjeringen.

– At ledigheten går ned hadde vært bra dersom det skyldtes at folk kom seg i arbeid, men det er bekymringsfullt at dette i stor grad skyldes at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet. Andelen i arbeid fortsetter å falle og var i fjor på det laveste nivået på over 20 år, skriver Marthinsen.

Marianne Marthinsen, Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson.
Marianne Marthinsen, Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson. (Foto: Gunnar Blöndal)

Hun varsler en kompetansereform for arbeidslivet hvis Ap får regjeringsmakt til høsten, der utdanningsinstitusjonenes tilbud knyttes tettere til arbeidslivets behov.

– Om regjeringen mener opposisjonen bør opptre som en heiagjeng i en tid hvor vi opplever rekordlav andel i arbeid og over 120 000 arbeidsledige i Norge, så bekrefter det inntrykket av en kraftløs regjering som trenger avløsning, legger hun til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Rigger for fisk
Det norske selskapet Roxel vil bygge om borerigger for bruk i oppdrett til havs.
02:18
Publisert: