Den største delen av lettelsen går til pensjonistene. Det gis en skattelettelse til pensjonister gjennom økt minstefradrag for pensjonsinntekt. Forslaget er anslått å gi et provenytap på om lag 840 millioner kroner påløpt og 170 millioner kroner bokført i 2017. I tillegg kommer skattefradrag ved investeringer i private selskaper for opptil 500.000 kroner årlig. Dette omtalte DN tirsdag. Forslaget er anslått å gi et provenytap på om lag 330 millioner kroner påløpt i 2017.

Reduserer oljepengebruken 

Tirsdag fortalte finansminister Siv Jensen (Frp) DN at «det er tegn til at nedgangen er bak oss». Torsdag klokken 10.45 legger hun frem revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Regjeringen reduserer oljepengebruken med 4,7 milliarder sammenlignet med 2017-budsjettet. Det betyr at regjeringen legger opp til å bruke 220,9 oljemilliarder til å finansiere statsbudsjettet. Budsjettimpulsen går opp fra 0,4 prosent i saldert budsjett 2017 til 0,5 prosent i revidert budsjett. Dermed virker budsjettet noe mer ekspansivt. Bruken av olje- og fondsinntekter tilsvarer 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2017. Det er litt lavere enn forventet realavkastning av fondet på 3 prosent. 

Økt kraftig

Budsjettdokumentene viser at Solberg-regjeringen i sitt første budsjett brukte 147 milliarder oljekroner til å finansiere statsbudsjettet. Dette har nå økt til 220,9 milliarder. Sammenlignet med Stoltenberg-regjeringen bruker Høyre/Frp-regjeringen vesentlig mer oljepenger. I Stoltenbergs siste regjeringensperiode brukte de 94 milliarder i 2010. I deres siste budsjettår brukte de 110 milliarder. 

Den reelle underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter fra 2016 til 2017 anslås til 2,7 prosent mot 1,8 prosent i saldert budsjett. Den nominelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås nå til 4,7 prosent mot 4,2 prosent i saldert budsjett. Veksten i offentlig konsum øker fra 1,7 til 1,9 prosent. 

Nedgangen over

Veksten i norsk økonomi er på vei opp. I revidert budsjett anslår Finansdepartementet en vekst på 1,6 prosent i fastlandsøkonomien i 2017. Det er dobbelt så høyt som i fjor. I 2018 ventes BNP-veksten å ligge litt høyere enn trendveksten i økonomien.

Oppgangen støttes av lav rente og ekspansiv finanspolitikk. Svakere krone og lavere lønnsvekst har forbedret konkurranseevnen til norsk næringsliv betydelig.

Arbeidsledigheten er på vei ned, også på Sør- og Vestlandet. Siden årsskiftet har det også vært tegn til ny oppgang i sysselsettingen. Ledigheten (AKU) ventes å bli 4,3 prosent i år og 4,1 prosent i 2018. Registrert ledighet anslås til 2,8 prosent i 2017 og 2,7 prosent neste år.

Økte oljeinntekter

Inntektene fra petroleumsvirksomheten øker kraftig. fra 164 milliarder i saldert budsjett for 2017 til nå 206 milliarder i revidert. 

Regjeringen anslår at økningen i det private konsum i 2017 vil være 2,1 prosent. Dette er en økning fra 2016 da det private konsum var på 1,6 prosent. I 2018 anslår regjeringen at det private konsumet vil øke til 2,5 prosent. 

Bruttonasjonalproduktet vil gå opp 1,5 prosent i år og 1,2 prosent i 2018, mens de samme tallene for Fastlands-Norge er henholdsvis 1,6 i 2017 og 2,4 i 2018.  

Optimismen tilbake

Høyre og Fremskrittspartiet håper nå på at de lyse utsiktene for norsk økonomi vil gi den nødvendige drahjelpen inn i valgkampen, slik at regjeringen får fornyet tillit av velgerne.

– Optimismen er tilbake. Det går mot lysere tider, og forbrukerne er mer optimistiske. Det gjelder også Sør- og Vestlandet. Det er et bilde som bekreftes i revidert nasjonalbudsjett, sa finansminister Siv Jensen til DN tirsdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Disse løper i Usain Bolts fotspor
Champs er Jamaicas største idrettsarrangement. Bak de kritthvite karibiske strendene, backbeatrytmer og lokalpils, kjemper Jamaicas yngste spurtfantomer som om livet stod på spill. Møt de raskeste menneskene i verden.
02:10
Publisert: