Siv Jensen, Frp-leder og finansminister, leier hytte av Johan H. Andresen på Grimsøya i Oslofjorden. Jensen skal betale en årlig leie på 40.000 kroner, og avtalen løper i ti år.

Nå må hun svare Stortinget om saken, etter et skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Fylkesnes lurer på om «de moralske og juridiske sidene ved dette er vurdert, jevnfør Håndbok for politisk ledelse og statsansatteloven».

Statsansattelovens paragraf 39 gjelder for regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere og lyder:

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV).
Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV). (Foto: Gunnar Lier)

«Ingen statsansatte eller embetsmenn må for seg eller andre motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, eller av giveren er ment, å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger, eller som det er forbudt å motta etter bestemmelser i reglement eller instruks for virksomheten.»

DN har stilt Siv Jensen det samme spørsmålet før hun mottok det samme spørsmålet skriftlig av Fylkesnes.

– Dette er et regulært, privat leieforhold. Det er ikke en gave. Derfor er heller ikke spørsmålet om tjenestemannsloven relevant, sier Siv Jensen i en epost.

Hun må svare Stortinget denne uken, ettersom hun hadde seks dager på seg etter at spørsmålet ble sendt på fredag.

– Betydelig gaveelement

DN har fortalt at Siv Jensen leier hytta for en pris som kan innebære en betydelig rabatt. I tillegg skrev DN mandag at hytta er oppgradert med nytt kloakk- og rørsystem, bad og kjøkken i forbindelse med at Siv Jensen inngikk leieavtalen. Finansministeren betalte ikke for dette, det gjorde hytteeier Andresen.

– De må være ytterst forsiktig med å etablere personlige relasjoner med og motta fordeler fra noen som de vil måtte komme til å forholde seg til i profesjonell sammenheng ved en senere korsvei, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt til DN.

Han snakker om ledende politikere, som finansminister og Frp-leder Jensen.

– Ut fra dette høres det jo ut som det er et betydelig gaveelement i denne leieavtalen, men det får andre og mer markedskyndige vurdere, sier Bernt om oppgraderingen som ble gjort på hytta av Andresen-familien i forbindelse med leieavtalen.

Etisk sak

Johan H. Andresen ble utnevnt til leder av Etikkrådet av Jensen noen år før hun leide hytta.

Jan Fridthjof Bernt, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Jan Fridthjof Bernt, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. (Foto: Eivind Senneset)

– Dette er en sak i grenselandet mellom jus og etikk, antagelig mest etisk. Slik saksforholdet fremstår, er det ingenting som tyder på noen direkte kobling mellom denne leieavtalen og den tidligere oppnevningen av Andresen som leder av etikkrådet, sier Bernt.

Potensielle bindinger mellom politikere og samfunnsaktører som Andresen handler om tillit, mener han.

– Dette er ikke bare spørsmål om juridisk inhabilitet i enkeltsaker, men enda mer om generell tillit til våre politikere blant velgere som føler at det oppstår uheldige nettverk mellom politikere og fremstående samfunnsaktører. Og i alle fall må det være størst mulig åpenhet om slike forhold, sier Bernt.

Jensen har ikke meldt inn noe om avtalen i Stortingets gaveregister, der man plikter å informere om verv og økonomiske interesser.

– Etter min oppfatning taler gode grunner for at meldeplikten bør omfatte alle slike transaksjoner, for å forebygge at det i ettertid kan oppstå spekulasjoner om dette har et større eller mindre element av «vennetjeneste» som kan få betydning i sener saker, sier han.

DN har opplyst Jensen om kommentarene til Bernt og Fylkesnes. Hun viser til sine tidligere svar og vil ikke kommentere ytterligere. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Var de partyløver eller lesehester?
Sjeføkonomene Kari Due-Andresen og Kjersti Haugland om jobb, karriere og hvem de ville hatt med seg på en øde øy.
01:12
Publisert: