Fredag kom følgende melding fra Statsministerens kontor etter statsråd:

«Oppnevning av statsråd Jon Georg Dale som settestatsråd for statsråd Siv Jensen ved behandling av saker hvor statsråd Jensen på grunn av sin tilknytning til Johan H. Andresen og Ferd as er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at hun er nær grensen for inhabilitet».

DN har siden oktober skrevet en rekke saker om at Jensen leier hytte av Andresen på Grimsøya. Denne uken har DN også omtalt hvordan Johan H. Andresens selskap, Ferd, slapp unna en skatteregning på over 100 millioner kroner.

Ferd har eierandel

Bakgrunnen er en søknad fra NMI Fund IV KS om å drive finansieringsvirksomhet og i tillegg få unntak i finansforetaksloven. Ferd har en eierandel på 14,08 prosent. Søknaden ble sendt til Finansdepartementet for fire måneder siden, 6. august 2018. Dette kommer frem i den kongelige resolusjonen om saken.

– Det er riktig at saken kom til oss i august, men saksbehandlingen ble først påbegynt i november. Da ble vi oppmerksomme på at Johan Andresen hadde interesser knyttet til saken og varslet SMK om at statsråden anså seg inhabil. Det er SMK som fremmer kongelig resolusjon i slike saker, sier Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet til DN.

Sak på departementets bord

Grunnen til at Jensen får settestatsråd, beskrives i den kongelige resolusjonen om saken:

«NMI Fund IV KS, som skal drive såkalt mikrofinansvirksomhet, eies blant annet av Ferd as med en eierandel på 14,08 prosent. Ferd as eies av Ferd Holding as. Holdingselskapet eies av Ferd JHA as, Johan H. Andresen og hans to døtre, Alexandra G. Andresen og Katharina G. Andresen».

Resolusjonen beskriver bindingen mellom Andresen og Jensen:

«Statsråd Jensen leier en hytte og båtplass av Johan H. Andresen. Finansdepartementet og statsråden selv vurderer det slik at hun, gjennom leieforholdet med Johan H. Andresen, nå har en tilknytning til Johan H. Andresen og Ferd as som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet i saker hvor Johan H. Andresen og/eller Ferd as er part eller har en tilsvarende sterk interesse i saken».

«Statsråd Jensen har på denne bakgrunn anmodet om at det blir oppnevnt en settestatsråd for henne ved behandlingen av saker hvor Johan H. Andresen og/eller Ferd as er part eller har en tilsvarende sterk interesse i saken», står det. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

I denne gaten i Oslo er det nesten bare funkisboliger
Og alle er tegnet av de samme to arkitektene.
01:41
Publisert: