– Det er grunn til å glede seg over at den vanskeligste perioden nå er bak oss. Regjeringens politikk har virket. Veksten i norsk økonomi er på vei opp, ledigheten går ned og det skapes flere jobber. Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over, sa Jensen under mandagens finansdebatt i Stortinget.

Hun varslet at regjeringen legger opp til en nøytral finanspolitikk i 2018, og oljepengebruken over budsjettet anslås til under 3 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet.

– Siden handlingsregelen ble innført, har sterkt vekst i fondskapitalen gitt rom for at hver sittende regjering har kunnet øke bruken av oljeinntekter betydelig. Nå går vi inn i en ny tid. For det første gir lavere petroleumspriser mindre inntekter for staten. For det andre er anslaget for forventet realavkastning justert ned, fra 4 til 3 prosent, fremholdt Jensen.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: «Jul», det kommer fra vikingene
Kjetil Wiedswangs julekalender: Vikingene feiret en fest som het jul. Og det er omtrent det eneste vi vet om saken
01:11
Publisert: