VG, Dagbladet, NRK og TV 2 står bak faktasjekktjenesten som lanseres onsdag. Ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg opplyser at redaksjonen i Faktisk.no i etableringsfasen har sett på starten av valgkampen og partiledernes landsmøtetaler denne våren.

Etter at 20 påstander er gjennomgått, er status at fire av dem er helt feil, fire er delvis feil, tre er usikre påstander, mens ni påstander er helt eller delvis sanne.

Sysselsettingsbom

Påstander fra finansminister Siv Jensen (Frp), Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiets Ola Borten Moe og Arbeiderpartiets Trond Giske viste seg helt feil de ble gjenstand for grundig faktasjekk.

Jensen har opptil flere ganger kommet med påstanden om at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri og at den største sysselsettingsveksten i samme periode for landet har kommet i privat næringsliv. Konklusjonen fra Faktisk.no, etter blant annet å ha sjekket tall fra Statistisk sentralbyrå, er at den største veksten i sysselsetting er kommet i offentlig forvaltning, og ikke i privat næringsliv.

– Det er heller ikke riktig at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri. Størstedelen av disse arbeidsplassene har ikke forsvunnet, men er i dag knyttet til andre næringer, heter det i konklusjonen.

Jensen forsvarer likevel deler av påstanden:

– Når den samlede sysselsettingen har steget med 30.000 til tross for bortfallet av 50.000 sysselsatte knyttet til oljevirksomheten, har det vært en betydelig jobbvekst, i form av nye oppgaver for 80.000 sysselsatte.

For enkelt

Aps Trond Giske har hevdet at for hver private skole som opprettes, må det offentlige legge ned én. Også han får strykkarakter fra faktasjekkerne. Fra skoleåret 2014/15 til 2016/17 ble det lagt ned 129 offentlige skoler. Det ble opprettet 51 nye privatskoler og 41 nye offentlige skoler i samme periode.

Faktisk.no understreker at det er et selvstendig, ikke-kommersielt og uavhengig selskap som vil granske påstander og avdekke feil også hos mediene, inkludert hos sine egne eiere, uten å fungere som et meningspoliti.

Redaksjonen er etablert med økonomisk støtte fra Fritt Ord, Stiftelsen Tinius og Dagbladets stiftelse.(Vilkår)

Solberg fikk Stortinget til å le med vektklasse-vits
Erna Solberg fikk Stortinget til å bryte ut i latter da hun parerte Knut Arild Hareides utsagn om at det kjennes som å stå i bokseringen med henne under trontaledebatten.
00:40
Publisert: