Onsdag sendte finansministeren svar på 13 nye spørsmål pluss delspørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om SSB-konflikten.

Ett av spørsmålene måtte Jensen svare på for andre gang. Det var om hun mener at en sjef i Statistisk sentralbyrå er avhengig av hennes tillit. Les alle spørsmålene fra kontrollkomiteen her. Og svaret fra Siv Jensen her.

På spørsmålet om tillit, svarer Jensen at Meyer ikke er avhengig av hennes tillit: «Ansettelsesforholdet til administrerende direktør i SSB er regulert av lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Det er et sterkt stillingsvern knyttet til stillingen, som er uavhengig av statsrådens tillit.»

Brevet Jensen sendte onsdag er på 169 sider. Hun ønsker ikke å stille opp til intervju om denne saken, og viser til en pressemelding.

Det har ikke lyktes DN å komme i kontakt med eks-sjef Christine Meyer.

Følte seg tvunget til å gripe inn

– Finansdepartementets bekymringer steg betraktelig da vi i slutten av august ble klar over at ledelsen i SSB var i ferd med å ta omorganiseringen i den retningen vi hadde advart mot, sier Siv Jensen og fortsetter:

— Vi ba da om et eget møte med SSB om saken, hvor vi stilte flere spørsmål og advarte enda kraftigere enn tidligere. Til tross for dette tok SSB, i slutten av oktober, prosessen over i en implementeringsfase uten å endre hverken retning eller takt. Da ble det helt tydelig for både oss og andre samfunnsaktører hvilken vei dette bar, og mange ga uttrykk for sterk uro og bekymring. Slik situasjonen var, måtte jeg gripe inn.

Det er andre gang på to uker at Jensen må svare på spørsmål om SSB fra kontrollkomiteen på Stortinget. Sist gang var forrige tirsdag.

Bakgrunnen for at Stortinget ber Jensen svare på spørsmål, er den oppsiktsvekkende avgangen til Christine Meyer, tidligere direktør i Statistisk sentralbyrå.

Søndag 12. november gikk hun av, etter at hun fredagen før fikk beskjed om at hun ikke lenger har finansministerens tillit.

Meyer står fast på det hun sa før hun måtte gå av, nemlig at en SSB-direktør ikke er avhengig av tillit fra en finansminister.

– SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit, uttalte Meyer fredag 10. november, samme dag som Jensen sa hun ikke hadde tillit til Meyer.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal etter planen behandle de nye svarene fra Jensen på neste ordinære komitémøte tirsdag 5. desember.

Det er også ventet at komiteen etter hvert vil ta stilling til om de innkaller til høring om SSB-striden.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal etter planen behandle de nye svarene fra finansministeren tirsdag. Her er leder Dag Terje Andersen (Ap) og partikollega Magne Rommetveit (bak) fra forrige ukes møte.
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal etter planen behandle de nye svarene fra finansministeren tirsdag. Her er leder Dag Terje Andersen (Ap) og partikollega Magne Rommetveit (bak) fra forrige ukes møte. (Foto: Gorm K. Gaare)

Stoler på styreleder

DN har tidligere skrevet at flere eksperter på eierstyring stusser over at ikke styret i SSB har vært mer aktive. Professor Øyvind Bøhren ved Handelshøyskolen BI kritiserer styreleder Morten Reymert for å ha vært «passiv».

– Styret har hatt et ansvar for den prosessen vi har lest om i avisen. Hvis det virkelig er sånn at styret var like bekymret for eierrepresentanten Jensen sier hun var, ville en jo vente at styreleder gjentatte ganger sa ifra både til eier og daglig leder om det eieren til slutt brukte som avskjedsgrunn, sa Bøhren.

Stortingets kontrollkomité undrer seg også over styreleders rolle og spør derfor: «Om lederen i SSB ikke har oppfattet signalene i dialogen fra departementet, bør ikke da også lederen av styret gå av?»

Jensen forsvarer styrelederen og styret: «Etter min oppfatning har styret, gitt sine fullmakter, fulgt opp departementets synspunkter fra styringsdialogen på en god måte. Det er tydelig blant annet i protokollen fra styremøtet 26. april (...) hvor styret pekte på en rekke viktige hensyn som måtte vektlegges i gjennomføringen av prinsippene for forskningsvirksomheten (...).»

To versjoner

Etter at Meyer trakk seg, står det igjen en rekke påstander fra Meyer og Jensen som ikke lar seg forene:

  • Siv Jensen: Finansministeren sier at departementet advarte Meyer seks ganger om at hun mente omorganiseringen av SSB bar galt av sted og foregrep statistikklovutvalgets arbeid. På bakgrunn av dette valgte Jensen å holde en pressekonferanse 10. november der hun sa at Meyer ikke lenger hadde hennes tillit.
  • Christine Meyer: Den avgåtte SSB-direktøren hevder på sin side at hun har fulgt oppdraget i tildelingsbrevet fra departementet om å omorganisere byrået. Hun mener dermed at oppsigelsen av henne er grunnløs og står fast på at en SSB-sjef ikke må være avhengig av tillit fra en finansminister for å bli sittende.

Jensen: — Søkte løsninger

Da Siv Jensen sist uke svarte kontrollkomiteen på den første runden med spørsmål, fortalte Jensen blant annet om en telefonsamtale mot slutten av oktober mellom Christine Meyer og ekspedisjonssjef Amund Holmsen.

Her reiste Holmsen spørsmål om nøkkelpersoner (blant annet forsker Erling Holmøy) knyttet til to økonomiske modeller kunne bli værende i forskningsavdelingen.

Meyer skal da ha svart at det kunne la seg gjøre, men at Jensen da måtte gi en skriftlig instruksjon. I svaret sist uke skrev Jensen at «instruksjon ikke var aktuelt».

Komiteen har fulgt opp med blant annet å spørre hvorfor instruksjon ikke var aktuelt. Jensen svarer som følger:

«Dette var sonderingssamtaler der ulike alternativer ble diskutert. Formålet var å søke etter løsninger, og da er det ikke naturlig å instruere om ett av flere mulige tiltak».

Instruksjon ikke aktuelt

Jensen fikk også et oppfølgingsspørsmål av komiteen om det var «mer ryddig å få SSB-sjefen til å gå av enn å instruere SSB i denne konkrete saken?».

Her svarer finansministeren at hun etter flere møter med Meyer mente «det var grunn til å stille spørsmål ved om hun ville kunne lede SSB videre på en måte som ga tilstrekkelig trygghet for leveranser fra SSB, var samlende for organisasjonen og gjenopprettet tilliten til SSB i allmenheten».

Videre konkluderer Jensen: «Det kunne etter mitt syn ikke håndteres eller løses gjennom en instruksjon».

Spørsmål om innvandrerregnskap

I sitt svar til komiteen sist uke skrev Jensen at «loven gir ikke noen presis beskrivelse av hvilke begrensninger som ligger på departementets adgang til å bestemme i ulike saker, men av forarbeidene fremgår at departementet ikke kan instruere byrået om «forskning og statistikkfaglige spørsmål».

På bakgrunn av dette fikk Jensen nytt spørsmål om det «vil være forenlig med forarbeidenes intensjoner dersom departementet gir uttrykk for en mening om det er ønskelig eller ikke å produsere for eksempel et innvandrerregnskap».

I sitt nye svar onsdag viser finansministeren til at analyser av samfunnsutviklingen og det norske samfunnet er en viktig del av SSBs samfunnsoppdrag. «Etter mitt syn er verken loven eller forarbeidene til hinder for at departementet kan gi uttrykk for en mening om det er ønskelig å produsere ulike typer statistikk eller analyser».

Sensasjonelt

Fredag 10. november skrev Christine Meyer et lite stykke historie da hun valgte å opponere mot staten som eier.

Det er ikke hverdagskost å se offentlig toppledere gjøre opprør mot Finansdepartementet, men det gjorde Meyer.

– Nå har jeg meddelt henne at hun ikke har min tillit. Det mener jeg at hun bør vurdere nøye, sa Jensen.

– Det er ikke grunnlag for å si meg opp, fastholdt Meyer.

Søndag 12. november ved midnatt valgte Meyer å gå av som SSB-direktør etter press fra departementet.(Vilkår)

Rett hjem til Nobel-bråk
Carl I. Hagen landet tirsdag på Gardermoen etter en kort ferietur i sitt andre hjemland, Spania. Torsdag blir det trolig klart om opposisjonen på Stortinget lykkes i å hindre den tidligere formannen i Frp i å bli valgt som medlem i Nobelkomiteen.
01:19
Publisert: