DN har i flere saker omtalt finansminister Siv Jensens avtaler med Etikkrådets leder og Ferd-eier, Johan H. Andresen. Finansprofessor Thore Johnsen har slått fast at leien Jensen betaler for Andresens hytte er så lav at den er en gave.

SV har spurt finansminister Siv Jensen om hvorfor hun tidligere ikke nevnte båtplassen hun også leier av Andresen og om hun vil «ta initiativ til en objektiv vurdering av om verdien av leieavtalen er å anse som en ytelse».

Rødt har spurt hva som lå til grunn for statsrådens kjennskap til markedet og hvilke leieavtaler hun kan vise til som underbygger hennes vurdering av at leien hun får på 40.000 kroner tilsvarer gjengs leie.

To svar

Til SV svarer finansministeren slik:

«Bruken av båtplassen er regulert gjennom en annen avtale enn bruken av hytta. Begge avtalene er private, ordinære og til markedsmessige vilkår. Tidligere spørsmål fra Stortinget har dreid seg om hytta og ikke om båtplass. Leien jeg betaler for båtplassen er markedsbasert. Jeg ser derfor ikke noen grunn til en nærmere vurdering av kontrakten».

Rødt har fått følgende svar:

«Jeg viser til tidligere svar av 29.10.2018. Min kjennskap til markedet bygget blant annet på at jeg på det tidspunktet aktivt var på utkikk etter en hytte i indre Oslofjord. Jeg fikk i tillegg informasjon fra utleier som vektla at en leieavtale skulle være basert på markedsmessige vilkår og derfor gjorde sine egne vurderinger av hva som er gjengs leie. Prisen utleier forlagte samsvarte med min egen oppfatning av gjengs leie når en også tok hensyn til hyttas standard og forpliktelsene jeg påtok meg i leieforholdet».

Vurderer kontrollkomiteen

SV-representant Torgeir Knag Fylkesnes stilte spørsmålet, og er ikke fornøyd med svaret han har fått.

SV-representant Torgeir Knag Fylkesnes ser alvorlig på saken.
SV-representant Torgeir Knag Fylkesnes ser alvorlig på saken. (Foto: Gunnar Lier)

– Her har ulike eksperter og fagfolk slått fast at dette er antageligvis å anse som en gave, fordi den er bedre enn det man ville fått på et fritt og åpent marked. Vi må selvfølgelig få en objektiv vurdering, noe annet kan ikke Stortinget leve med. Om hun selv ikke tar initiativ til det, så må saken reises i kontrollkomiteen, sier han.

Kontrollkomiteen passer på regjeringen, og kan undersøke saker på eget initiativ. Fylkesnes er SVs representant i kontrollkomiteen.

Hale og dra

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier følgende om svaret fra finansministeren:

– Hvis Siv Jensen har vært aktivt på utkikk etter hytte i området, burde hun kunne vise til minst én annen hytte som sannsynliggjør at 40.000 er «gjengs leie» i indre Oslofjord. Så langt har det bare kommet stadig flere opplysninger som tyder på det motsatte. Siv Jensen skal selvfølgelig kunne få leie en hytte. Det er ikke problemet her. Men vi kan ikke ha en finansminister under mistanke for å få hytterabatt i gave fra en av landets rikeste familier, fordi de synes det var hyggelig med en nabo de «delvis delte meninger og omgangskrets med». Nå forventer jeg at finansministeren på eget initiativ klargjør sakens faktiske forhold, fremfor at mediene og stortingsrepresentanter må hale og dra flere opplysninger motvillig ut av henne.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Han har vunnet pris for dialektbruken. Men skjønner du hva Jonas Strand Gravli sier?
00:30
Publisert: