– Vi er opprettet for å påpeke feil rettsanvendelse, når det begås urett. Dette er et eksempel hvor vi mener det er gjort urett. Og det skal jo ikke skje. Det håper vi unngås i fremtiden, og rettes opp i den grad det er rimelig, sier sivilombudsmann Hanne Harlem.

Hun leder organet som Stortinget har utpekt til å være vaktbikkje for den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen.

Saken Harlem snakker om gjelder Reza Bastanis kone, Fatima Zahra Boumaaza.