Langs hele norskekysten ligger det anlegg som produserer settefisk – smolt – for de store sjøbaserte oppdrettsanleggene. De fleste av dem spyler avfallet fra produksjonen, fiskeskitt, fôr og slam, rett ut i fjorden. Noen med rensing, noen uten.

Det er rundt 230 settefiskanlegg i Norge. Nylig avslørte DN at en tredel aldri har hatt besøk av tilsynsmyndighetene. De gangene Statsforvalteren faktisk kommer på kontroll, finner de avvik i ni av ti tilfeller.

Les også: Laksegriseriet magasinetPlus

Avsløringen vekket kraftige reaksjoner hos både politikere og organisasjoner. SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener saken «oser kontrollhøring» i Stortinget. MDG mener Riksrevisjonen bør granske forvaltningen. Frp sier at Stortinget bør forfølge saken.

Nå varsler regjeringen storaksjon.

– Miljødirektoratet planlegger også en landsomfattende tilsynsaksjon rettet spesielt mot settefiskanlegg, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad (Sp).

Kjersti Bjørnstad (Sp) er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Nå varsler hun stortilsyn av smoltanlegg.
Kjersti Bjørnstad (Sp) er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Nå varsler hun stortilsyn av smoltanlegg. (Foto: Per Thrana)

Lakseaksjon

Seksjonsleder for industritilsyn i Miljødirektoratet, Einar Knutsen, understreker til DN at virksomhetene har ansvar for å følge miljøkravene.

– Statsforvalteren har ansvar for å planlegge og gjennomføre enkelttilsyn og tilsynsaksjoner i de bransjer de er forurensningsmyndighet for, som settefiskanlegg. Miljødirektoratets rolle er å planlegge og organisere noen få landsdekkende eller regionale tilsynsaksjoner for aktuelle bransjer.

DNs fotograf har dykket for å dokumentere utslippene innerst i norske fjorder
Oppdrettsnæringen slipper avfall rett ut i norske fjorder. Slik ser det ut under overflaten.
01:24
Publisert:

Knutsen forteller at mange bransjer er delegert til Statsforvalteren, og at Miljødirektoratet årlig beslutter hvilke tilsynsaksjoner som skal gjennomføres.

DN har spurt når de planlegger å gjennomføre aksjonen.

– Det vil sannsynligvis gjennomføres en tilsynsaksjon for settefiskanlegg i tiden framover, sier han.

Silver Seeds settefiskanlegg i Mølnarodden i Lofoten har ikke hatt tilsyn.
Silver Seeds settefiskanlegg i Mølnarodden i Lofoten har ikke hatt tilsyn. (Foto: Aleksander Nordahl)
Astafjord Smolt i Gratangen i Troms og Finnmmark har heller ikke blitt kontrollert de siste 20 årene.
Astafjord Smolt i Gratangen i Troms og Finnmmark har heller ikke blitt kontrollert de siste 20 årene. (Foto: Aleksander Nordahl)

Positiv til tilsyn

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, sjømatnæringens bransjeorganisasjon, ønsker myndighetene velkommen.

– Sjømat Norge er positive til at det gjennomføres tilsynskampanjer, og regelverket skal følges. Havbruksnæringen har høy grad av åpenhet om all miljøpåvirkning, også utslipp av slam. Ettersom det fra mindre anlegg er relativt små utslipp har disse hatt mindre strenge krav enn større smoltanlegg. Det er miljømyndighetene som setter hvilke krav som skal gjelde for næringen. DNs artikkel har fokusert på nærbilder fra punktutslipp fra slike mindre anlegg, skriver han i en epost.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.
Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. (Foto: Petter Berntsen)

Ifølge Ystmark går utviklingen i næringen i retning av at det bygges store anlegg med svært strenge utslippskrav.

– Havbruksbedriftene skal gjennomføre miljøundersøkelser som sendes inn til myndighetene. I 2022 hadde 94 prosent av sjølokalitetene miljøtilstand god eller meget god og Havforskningsinstituttet sine årlige risikovurderinger viser at overgjødsling ikke er problem langs Norges kyst. Vi forventer derfor at en slik tilsynskampanje vil synliggjøre at havbruksnæringen har kommet langt når det gjelder rensing og oppsamling av slam, og også ved valg av gode lokaliteter hvor de naturlige vilkårene bidrar, skriver Ystmark.

Møte med statsråder

Regjeringen har verken lovet flere ressurser eller nye regler etter DNs avsløringer. Tidligere denne uken sa Klima- og miljødepartementet at fiskeriminister Bjørnar Skjæran og klimaminister Espen Barth Eide vil invitere bransjen til et møte.

Venstre-nestleder og tidligere klimaminister, Sveinung Rotevatn, sier til DN at selskapene som bryter utslippstillatelsen driver miljøkriminalitet og at tilsyn og kontroll må prioriteres høyere av myndighetene.

Miljøorganisasjonene reagerer kraftig på DNs avsløringer.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. (Foto: Mikaela Berg)

– Det er rystende lesning. At fôr, slam og fiskeavføring kan renne rett ut i Norges største naturperler i årevis uten at det blir oppdaget og stanset er smått utrolig, sier generalsekretær i Verdens naturfond (WWF), Karoline Andaur.

Rene og vakre fjorder er sentralt i markedsføringen av Norge utenlands. Turistindustrien kan prise seg lykkelig over at det var DN og ikke New York Times som tok på seg dykkerdrakt og dokumenterte avføring, slam og fiskefôr under vannflaten, sier Greenpeace-leder Frode Pleym.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.