I et brev ber NHO finansminister Siv Jensen lempe på et av vilkårene i de nye reglene om personalrabatt og skatt. Minst ett LO-forbund stiller seg sammen med NHO. Finansdepartementet er derimot nølende.

Den nye skatteforskriften fra årsskiftet endrer reglene for rapportering og skatt på private fordeler vunnet gjennom jobben.

Flybonuspoeng har vært mest omtalt, men rabatter på varer og tjenester kjøpt i egen bedrift er også påvirket.

I de nye reglene er fordelen ved ansattrabatt opptil 7000 kroner i prinsippet skattefritt. Dersom man får 50 prosent rabatt på varene hos arbeidsgiver, kan man altså kjøpe varer for inntil 14.000 kroner uten at det utløser skatt.

Men det er et vilkår at rabatten maksimalt kan være 50 prosent av salgspris for å komme inn under skattefritaket på inntil 7000 kroner.

«Dobbelt uheldig»

NHO skriver at dette vilkåret medfører at gratis varer og tjenester til en verdi langt under 7000 kroner per år kan bli fullt skattepliktige.

NHO-sjeføkonom Øystein Dørum ber Siv Jensen flikke på skatteregler for personalrabatt.
NHO-sjeføkonom Øystein Dørum ber Siv Jensen flikke på skatteregler for personalrabatt. (Foto: Fredrik Bjerknes)

Sjeføkonom Øystein Dørum kaller i brevet grensen på 50 prosent «dobbelt uheldig».

For det første ønsker mange bedrifter at ansatte skal bruke egne produkter privat – for profilering og for å bli bedre kjent med det kundene skal tilbys. Dette gjøres vanskelig med skatteplikt for relativt små beløp, ifølge NHO.

Dessuten, og like viktig, får bedriftene mye rapportering, plunder og heft ved å registrere og skattemelde små ytelser.

– Vilkåret om 50 prosent rabatt vil gjøre at det blir et stort byråkrati selv om fordelene er små, skriver NHO.

Bekymring i transportsektoren

Ansatte i transportselskaper har i mange år hatt gratis eller svært billige billetter i eget selskap.

Fordi rabattene tradisjonelt har vært langt over 50 prosent av markedspris på billettene, har for eksempel buss- og NSB-ansatte risikert betydelig skatt på fordelen med de nye reglene.

– Virkningen risikerer å bli enda verre for selskapenes pensjonister, som beholder billettfordelen, men får lavere inntekt, sier forbundsleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund.

Johnsen mener NHO-forslaget absolutt er verd å vurdere dersom det medfører at transportarbeidernes opparbeidede billettgoder lettere kan beholdes.

– For øvrig, om opparbeidede fordeler går tapt vil saken åpenbart utløse krav om kompensasjon i kommende lønnsoppgjør, sier Johnsen.

Kost vs. nytte

Arbeidsgiversiden mener bedriftenes ekstrakostnad ved å håndtere det nye regelverket ikke står i forhold til de små ekstraskatteinntektene som kan ventes.

50-prosentgrensen «står heller ikke i forhold til begrunnelsen for å stramme inn reglene for naturalytelser generelt», skriver NHOs sjeføkonom.

Øystein Dørum og NHO foreslår ikke selv noen ny konkret grense, men peker i stedet på at dagens 50-prosentvilkår etter deres mening kan fjernes uten at en generell innstramning i reglene om såkalte naturalytelser undergraves.

NHO peker likevel på at Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund i en tidligere uttalelse har gått inn for en fribeløpsgrense på rundt 30.000 kroner før det oppstår skatteplikt på aktuelle naturalytelser

Lover ikke endring

Finansdepartementet gir ingen kjappe løfter om revurdering. Tvert imot minner statssekretær Cecilie Brein-Karlsen om at NHO har hatt flere sjanser til å si fra før ny forskrift ble besluttet.

– Det er bred enighet om at alle former for arbeidsgodtgjørelse bør beskattes så likt som mulig, og gi rettigheter som pensjonspoeng og sykelønn. Dette er også bakgrunnen for endringene, sier hun.

Statssekretæren viser til at det på grunn av manglende rapportering tidligere har vært vanskelig for myndighetene å ha full oversikt over hva som finnes av ordninger hos ulike arbeidsgivere.

– Derfor ble det lagt stor vekt på å få mest mulig opplysninger om dette ved høringen og gjennom møter med parter i arbeidslivet og andre.

Modellen for personalrabatter, også vilkåret om at rabatten ikke kan overstige 50 prosent, ble ifølge Brein-Karlsen klart beskrevet i Skattedirektoratets høringsnotat.

Dette ble kommentert i NHOs høringssvar. NHO hadde flere andre innspill i høringen, blant annet på rapportering.

– Dette har vi lyttet til. NHO pekte også på et mulig grensebeløp på 10.000 kroner. Dette var en del av grunnlaget for vår vurdering, der vi endte opp med et beløp på 7000 kroner, sier statssekretæren.

Japans største veddeløpsidrett
Den japanske velodromøvelsen keirin blander gambling, «fixie»-sykler, selvbergingskultur og rekruttskole.
00:53
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.