Sivilombudet refser behandlingstiden i Skatteklagenemnda: «Svært uheldig»

Uriktige avgjørelser om tilleggsskatt risikerer å bli stående på grunn av lang saksbehandlingstid i Skatteklagenemnda. Sivilombud Hanne Harlem mener situasjonen går på rettssikkerheten løs.

Sivilombud Hanne Harlem mener det er svært bekymringsfullt at Skatteklagenemndas lange saksbehandlingstid kan stå i veien for at folk får reversert uriktige vedtak om tilleggsskatt.
Sivilombud Hanne Harlem mener det er svært bekymringsfullt at Skatteklagenemndas lange saksbehandlingstid kan stå i veien for at folk får reversert uriktige vedtak om tilleggsskatt.Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Publisert 21. December 2022, kl. 14.59Oppdatert 21. December 2022, kl. 15.13