Under den rødgrønne perioden ble resultatene fra nasjonale prøver ikke offentliggjort på skolenivå, men dette ble endret i 2014 etter at Høyre og Frp hadde overtatt i regjering.

Nylig gjorde Arbeiderpartiets Christian Tynning Bjørnø det klart at det ikke vil være en prioritert sak å endre systemet tilbake.

– Jeg stusser på at de har tatt det standpunktet. Dette var vi enige om da vi satt i regjering sammen, sier SVs stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Ønsker evaluering av vurderingssystemet

Prøveresultater på skolenivå ble offentliggjort forut for regjeringsskiftet i 2005. SV var motstander av denne ordningen, og fikk med seg Ap.

Kaski har tro på at Arbeiderpartiet vil la seg overtale til å vurdere spørsmålet på nytt.

– Dette er en viktig sak for oss. Jeg blir overrasket hvis Arbeiderpartiets kampsak skal være å videreføre det regimet Høyre har innført, sier hun.

Kaski understreker at SV ønsker en mer omfattende evaluering av kvalitetsvurderingssystemet, som nasjonale prøver er en del av.

I tillegg til at partiet vil ha slutt på offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver, vil de også ha slutt på at alle skoler skal gjennomføre prøvene. I stedet skal et utvalg skoler plukkes ut, slik at man har et grunnlag for kartlegging og sammenligning for hvordan Norge ligger an internasjonalt.

Bekymret for prøve-press

– Vi ser behovet for å ha noen former for tester for å se hvor elevene står, men dette har tatt overhånd. Jeg mener behovet blir ivaretatt av noen utvalgsprøver og at vi heller bruker ressurser på flere lærere, sier Kaski, som også er bekymret for at mange elever får psykiske helseproblemer og plages med stress og press av for mye testing.

– De nasjonale prøvene er også en del av dette, selv om det ikke er noe som påvirker elevenes karakterer. Vi ser at skolene opplever å bli målt på det og innretter seg på at dette er noe som bør prioriteres. Dermed blir det mer tid til å øve på tester og mer teoritung og ensrettet undervisning, mener hun.

Nasjonale prøver gjennomføres hver høst for elever på 5. 8. og 9. trinn. Formålet er å gi kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk.(Vilkår)

Slik er Oslos badevann - på bunnen
Hva skjuler seg her?
01:47
Publisert: