Barn og unge vil prioriteres først når regjeringen skal åpne opp samfunnet. Deretter kommer hensynet til arbeidsplasser og næringsliv, sier Solberg.

– Vi skal tilbake til en mer normal hverdag, og vi skal gjøre det trinnvis og kontrollert. Vi har stått i dette sammen. Vårt mål er at vi også skal komme sammen ut av krisen, sier statsminister Solberg.

Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn, og inneholder ifølge NTB en oversikt over hvilke tiltak som vil kunnes lettes på i hvert trinn.

Det første, forberedende, trinnet er å komme tilbake til det tiltaksnivået vi hadde før 25. mars. Da ble nye nasjonale tiltak innført for å håndtere den stigende smitten i ukene før påske.

Vurdering i neste uke

Solberg sier regjeringen neste uke vil vurdere om alle, eller deler av de nasjonale tiltakene som kom 25. mars, kan reverseres. Solberg sier det er behov for å se resultater av hvert trinn, før man går til det neste. For å ha sikre nok data, må det gå om lag tre uker mellom hvert trinn.

Solberg sier situasjonen vil bli vurdert basert på tre punkter

  • Smittesituasjon og sykdomsbyrde
  • Kapasitet i helsetjenesten
  • Vaksinasjon

Gjenåpningsplanen er basert på en anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Den skal bidra til forutsigbarhet i en situasjon som fortsatt er preget av usikkerhet. Det kan komme nye mutasjoner som endrer spillereglene. Det er noe usikkert hvor fort vaksinene kommer, og hvor godt de virker mot smittespredning. Det er derfor ikke hensiktsmessig å tidfeste de ulike trinnene i planen.

– Vi ønsker å beholde kontrollen over smittespredningen, slik at antall personer som får alvorlig sykdom og antallet som dør, er lavt. Barn og unge skal prioriteres først i gjenåpningen, deretter hensynet til arbeidsplasser og næringsliv, sier Solberg.

Eget koronasertifikat

Nordmenn som er vaksinert eller har immunitet etter sykdom, kan få et koronasertifikat, sier statsministeren. Det jobbes også med egne råd for fullvaksinerte.

– For å kunne dokumentere at vi er vaksinert, at vi har tatt en koronatest, eller har naturlig immunitet etter gjennomgått covid-19, jobber vi nå med å lage et koronasertifikat, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun peker på at den norske løsningen vil være i tråd med EUs digitale Grønne Sertifikat. Det har vært en klar ambisjon fra EU og WHO at den europeiske løsningen skal være tilpasset en internasjonal løsning.

– Regjeringen utreder om en forenklet utgave av et koronasertifikat også kan brukes nasjonalt, for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus, sier statsministeren.

Hun legger også til at regjeringen vurderer nye råd som er tilpasset alle nordmenn som er fullvaksinert mot covid-19.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er i gang med å vurdere kunnskapsgrunnlaget, og vil oppdatere sine råd så snart det er forsvarlig. Det kan for eksempel være aktuelt å åpne opp for fritak fra hjemmekontor, og at en husstand kan få besøk av flere.

– Vi må også se på reglene for smittekarantene, innreisekarantene og ventekarantene for dem som er vaksinert. Dette vil vi altså komme tilbake til, sier hun.

Regjeringens fire trinn(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.