– Vi var kjent med noen utfordringer, men regjeringen som sådan var ikke kjent med bildet av totalutfordringene, sa Solberg da hun i Stortingets spørretime onsdag ble spurt om kritikken fra Riksrevisjonen i forbindelse med såkalt objektsikring.

– Det var først da vi fikk den foreløpige rapporten fra Riksrevisjonen at Justisdepartementet ble klar over at den første rapporteringen de hadde fått, om at det var i orden, ikke var riktig, og hvor regjeringen også i fellesskap ble orientert om at vi har gjort en for dårlig jobb. Derfor ble det iverksatt store tiltak våren 2016 og høsten 2016, sa statsministeren.

Hun anførte at regjeringen startet arbeidet med å forbedre objektsikringen etter at den tiltrådte, blant annet gjennom endringer i sikkerhetsloven og ved å nedsette det såkalte Traavik-utvalget som gjør klarere hva slags bygg som skal sikres. Samtidig tar hun altså kritikken fra Riksrevisjonen innover seg.

Hemmelighold

Riksrevisjonen har utarbeidet et sammendrag som var ment for offentligheten. Regjeringen har motsatt seg offentliggjøring av dette sammendraget. Stemmene til KrF sikrer at Stortinget ikke omgjør dette vedtaket og selv beordrer offentliggjøring.

– KrF mener regjeringen burde ha tillatt en offentliggjøring. Samtidig har vi respekt for sikkerhetslovens bestemmelser om gradert informasjon. Vi mener det vil være å tråkke over en grense dersom Stortinget offentliggjør gradert informasjon mot regjeringens vilje, sa Knut Arild Hareide i spørretimen.

Stortingets presidentskap er delt i synet på saken, men i et møte onsdag ble det endelig klart at KrF altså sikrer regjeringen flertall for fortsatt hemmelighold.

Unndra kritikk

I spørretimen onsdag anmodet Hareide statsministeren nok en gang om å offentliggjøre sammendraget, som for øvrig i sin helhet er omtalt av Dagens Næringsliv. Dernest spurte han om hemmeligholdet egentlig er motivert av et ønske om å unndra seg kritikk.

Solberg avviste dette på det mest bestemte.

– Det er jo ikke slik at det har manglet kritikk i denne saken. Kritikken til Riksrevisjonen er kjent og betydelig dokumentert i alle landets aviser, sa hun og fortsatte:

– Det er angjeldende myndighet – i dette tilfellet Forsvarsdepartementet – som har ansvar for å vurdere hva som er gradert og ikke gradert materiale. Resten av regjeringen gjør ikke en annen vurdering av dette. Det ville etter min mening vært en helt urimelig mistillit til Forsvarsdepartementets vurderinger av disse spørsmålene, sa hun.

Høring

Riksrevisjonens rapport konkluderer med at politiet og Forsvaret ikke vil være i stand til å gi viktige objekter (bygninger) god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon. Politiet og Forsvaret kritiseres spesielt for mangelfullt samarbeid.

– Det er alvorlig at vi ikke har kommet lenger, sa statsministeren da kontroll- og konstitusjonskomiteen avholdt høring i saken i mars.

Hun la til at beredskapen tross alt er på et annet og høyere nivå enn etter 22. juli, men innrømmelsen ble uansett karakterisert som "sensasjonell" av Ap-veteran og komitéleder Martin Kolberg underveis i høringen.

– Her har regjeringen rett og slett forsømt seg, sa Kolberg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.