– Vi søker de mulighetene vi kan for å knytte oss til de løsningene EU og Storbritannia kommer fram til. Tanken er at vi helst bør kunne speile de løsningene som kommer i EU. Det vil være det mest effektive og rasjonelle for oss, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun minner om at britene ikke bare skal forhandle med Norge, men med hele verden. Derfor er det viktig å gjøre prosessen så rask og enkel som mulig.

– Hvis vi kan få på plass omtrent de samme reglene som EU, vil det være det enkleste, sier Solberg til NTB.

Ikke i gang

Fredag er Storbritannias handelsminister Liam Fox i Oslo, der han møter både utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Besøket kommer etter at Solberg var i London i forrige uke for å snakke med statsminister Theresa May.

Men Norge og Storbritannia er ikke i gang med formelle forhandlinger ennå. Grunnen er at britene ikke har lov til å inngå egne handelsavtaler med andre land så lenge de fortsatt er med i EU.

I stedet skal avtalene meisles ut i løpet av en overgangsperiode på snaut to år etter skilsmissen. Tidspresset vil bli enormt.

Flere alternativer

Oppfatningen på norsk side er at det er fullstendig urealistisk å tro at Norge i denne situasjonen skal kunne rykke fra feltet og forhandle fram noe helt annet og bedre med britene enn det EU og Storbritannia blir enige om.

Tanken er derfor at Norge skal prøve å knytte seg tettest mulig opp til den handelsavtalen EU og Storbritannia inngår.

Det kan skje på flere måter. Ett alternativ er at avtalen mellom EU og Storbritannia utvides til også å omfatte Norge. Et annet alternativ er at Norge og Storbritannia inngår sin egen handelsavtale, men at denne blir et speilbilde av avtalen mellom EU og Storbritannia.

Solberg vil ikke binde seg til noe konkret alternativ allerede nå.

– Vi forbereder oss på alle scenarioer for hva vi må gjøre, for vi vet jo ikke hva som kommer, sier hun.

Stor usikkerhet

Den store usikkerheten rundt forhandlingene har gjort det vanskelig for Norge å forberede seg.

Nøyaktig hvordan en framtidig handelsavtale mellom EU og Storbritannia skal se ut, er fortsatt i det blå. Går det riktig ille, kan britene ryke ut av EU uten å ha noen som helst avtale på plass.

Et annet problem er at forhandlingene mellom EU og Storbritannia om en framtidig handelsavtale trolig vil fortsette til tett opp mot utløpet av overgangsperioden, som etter planen skal vare til 31. desember 2020.

Det betyr at det også kan være risiko ved å vente.

I verste fall kan tida løpe ut uten at det fins noen handelsavtale mellom EU og Storbritannia som Norge kan klippe og lime fra.(Vilkår)

Her er KrFs største nederlag i vår
KrF la frem 40 skrytepunkter under sin sommeroppsumering.
01:59
Publisert: