– Jeg er bekymret over at USA nå trapper ytterligere opp proteksjonistiske tiltak i handelspolitikken, sier Søreide i en uttalelse etter at det ble klart at USA ikke gir nye unntak for stål- og aluminiumstollen overfor EU, Canada og Mexico.

Det er ingen avklaringer hva gjelder Norge, tilføyer utenriksministeren.

– Vi fortsetter å forfølge saken i alle kanaler, og jobber også tett opp mot EU for å unngå at Norge rammes av eventuelle beskyttelsestiltak EU innfører for å beskytte det europeiske markedet, sier Søreide.

Hun mener tollsatsene bidrar til å svekke USAs troverdighet i internasjonal handelspolitikk. Samtidig bidrar tiltaket til å undergrave det regelbaserte multilaterale handelssystemet, mener Søreide.

(©NTB)(Vilkår)