I en kronikk skriver statistikksjef Ulf Andersen at det er blitt 3.100 flere sosialhjelpsmottakere med det nye AAP-regelverket. Beregningen er basert på foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå, og Nav vil gjøre mer dyptgående analyser av effekten av AAP-innstrammingen i løpet av 2019.

– Det store spørsmålet i debatten har vært om regelendringen har ført til at flere går over på sosialhjelp. Den har utvilsomt gjort det, skriver Andersen.

Arbeidsavklaringspenger er en trygdeytelse finansiert av staten, mens økonomisk sosialhjelp utbetales av kommunene.

Er i dialog

Nav har derfor også regnet på utgiftsøkningen kommunene har hatt som følge av innstrammingen. Fra 2017 til 2018 økte utgiftene til sosialhjelp i Norge med rundt 500 millioner kroner. En tredel av økningen gjelder tidligere AAP-mottakere som har havnet på sosialhjelp.

Dagsavisen har vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om saken. Statssekretær Guro Angell Gimse (H) sier departementet er i dialog med KS for å kartlegge i hvilken grad AAP-endringene har betydning for kommunenes utgifter. Departementet følger samtidig nøye de endringene som ble innført for et drøyt år siden og virkningene av disse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.