– Det å legge ned eller splitte opp Økokrim vil kunne svekke kampen mot økonomisk kriminalitet betydelig. Det trengs et samlet miljø med høy kompetanse for å handlere slike saker, sier Valen til Klassekampen.

Utvalget som har vurdert organiseringen av politiets særorganer, la fram sin rapport 18. mai. Der foreslås det at Økokrim ikke lenger skal være et eget organ, men slås sammen med Kripos til en felles nasjonal etterforskningsenhet. Samtidig skal det bli et skille mellom påtaleansvaret og etterforskningsansvaret i arbeidet med økonomisk kriminalitet, av hensyn til rettssikkerheten.

Professor har sans for ideen

Petter Gottschalk, professor ved BI og ekspert på økonomisk kriminalitet, ser derimot fordeler ved utvalgets forslag.

– Jeg har sans for selve ideen til utvalget, nemlig å oppnevne et reint etterforskningsorgan. Å reindyrke etterforskningsarbeidet minner om FBIs modell i USA. Du kan si mye om FBI, men de er svært gode på å oppklare saker, sier han.

Han mener også at det er god idé́ å skille påtalearbeidet fra etterforskningen. I dagens Økokrim er det gjerne samme personer som etterforsker og tar ut påtale.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Landet der «alle» går til psykoanalyse
I Argentina er det like legitimt å løpe fra jobb for «å rekke analysen» som å hente barn i barnehagen. Ikke noe annet land kan måle seg med den argentinske tettheten av psykologer.
05:60
Publisert: