Onsdag kveld bekreftet finansminister Siv Jensen i et intervju med VG at regjeringen planlegger å senke den maksimale skattesatsen for eiendomsskatt i kommunene fra syv promille til fem promille.

– Ingen kommuner får lov til å ha mer enn fem promille i skatt på boliger og hytter. De som har seks eller syv promille, må kutte skattesatsen, sier Jensen til VG.

Det skjer i forslaget til statsbudsjett, som blir lagt frem 8. oktober. Endringen vil først tre i kraft i 2020.

Kuttet vil føre til et bortfall av millioner av kroner for kommunene som i dag har eiendomsskatt på over fem promille – deriblant Trondheim og Kristiansand.

– I realiteten er dette 250 mill. kroner i velferdskutt for folk flest. Kommunene har ikke hentet inn eiendomsskatt for moro skyld, men for å finansiere skole, sykehjem og barnehager. Det beste Siv Jensen kan gjøre hvis hun vil eiendomsskatten til livs er å gi mer penger til kommunene, skriver Kari Elisabeth Kaski (SV) i en tekstmelding til DN.

Avfeier

Hun mener Frp går til direkte angrep på lokalt selvstyre med denne politikken.

– Det bør være lokale folkevalgte, ikke Siv Jensen som bestemmer om disse kommunene skal kutte i eiendomsskatten eller ikke, skriver Kaski, som er SVs finanspolitiske talsperson.

Finanspolitisk talsmann i Frp, Helge André Njåstad, avfeier kritikken.

– Frp står på vanlige folk sin side mer enn kommunestyrene i eiendomsskattspørsmål og derfor er reduksjon av handlingsrommet for kommunene sin skattlegging viktig, skriver han i en epost til DN.

Helge André Njåstad (Frp) er stortingsrepresentant og nestleder i finanskomiteen på Stortinget.
Helge André Njåstad (Frp) er stortingsrepresentant og nestleder i finanskomiteen på Stortinget. (Foto: Øyvind Elvsborg)

– Føyer seg inn i rekken

Heller ikke LO er nådige.

– Det føyer seg inn i rekken av pengebruk som ikke skaper arbeidsplasser, ikke skaper næringsvirksomhet, bidrar til å blåse opp boligprisene og vil øke gjeldsbelastningen i husholdningene, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad til DN onsdag kveld.

Forslaget er i tråd med regjeringsplattformen Høyre, Frp og Venstre la frem i januar – der et av løftene var å redusere satsen til fem promille.

– Dette er ikke pengebruk fra regjeringen sin side, men et tiltak for å begrense handlingsrommet til å skattlegge. At vanlige folk får lavere eiendomsskatt burde glede LO, skriver Njåstad.

Etterlyser ny næringspolitikk

På et presseseminar onsdag tok LOs sjeføkonom for seg regjeringens næringspolitikk.

– Vi er i en moderat konjunkturoppgang, den svakeste i norsk økonomi som vi noensinne har sett. Spørsmålet er hvorfor vi ikke er i en kraftig konjunkturoppgang, som vi normalt skulle være, sier Bjørnstad.

Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO.
Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO. (Foto: Didrik Linnerud Arnesen)

Han mener den borgerlige regjeringen har mye av skylden for dette. Han peker på skattekutt til de rike, fjerning av arveskatt, lavere selskapsskatt og lavere utbytteskatt, alle tiltak som han mener kun har gagnet de rikeste og økt forskjellene i Norge.

Samtidig er investeringsnivået lavt, bare halvparten av hver krone i overskudd investeres i ny virksomhet.

– Hvor tar så pengene veien? Jo, de investeres i aksjer, rentebærende papirer og eiendom, og gagner bare den gamle kapitalen. Dette er død kapital som ikke skaper vekst og arbeidsplasser, sier Bjørnstad.

Han etterlyser derfor en ny næringspolitikk fra regjeringen.

– Vi er i en veldig sårbar situasjon og trenger en politikk for nyinvesteringer i industrien. Fortsetter vi som nå frykter jeg nye bobler og nye finanskriser, sier Bjørnstad.

Frps Njåstad mener Bjørnstad er altfor negativ i sin analyse.

– Jeg deler heller ikke hans svartmaling av norsk økonomi. Regjeringen har styrt Norge klokt gjennom oljeprisnedfallet og me ser nå at optimismen er tilbake. Skattelette til folk og bedrifter er riktig medisin og det siste vi nå trenger er skatteskjerpelser i milliardklassen som opposisjonen ønsker, skriver han.

DN presiserer: I en tidligere versjon av saken ble Bjørnstad sitert på at penger investeres «risikofritt i aksjer, rentebærende papirer og eiendom». Bjørnstad understreker at han ikke sa risikofritt i denne kontekst, men mente heller mente at privat kapital risikofritt søker å overta finansieringen av offentlig tjenesteproduduksjon og infrastruktur.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Norske næringslivstopper: Slik inspirerer Obama oss
Mange norske næringslivstopper ville høre Barack Obama snakke under Oslo Business Forum. Hvilke likhetstrekk ser de mellom seg selv og ekspresidenten?
03:52
Publisert: