Gapene i skattepolitikken mellom partiene på venstresiden er i ferd med å bli en avgrunn. Mens Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum lover ro i skattepolitikken, fikk Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe med seg Sp-landsmøtet på å gå inn for at det samlede skatte- og avgiftsnivået for norsk næringsliv skal ned på partiets landsmøte i Trondheim.

Samme dag tok LO-leder Peggy Hessen Følsvik, i et intervju i DN, til orde for nye skatteøkninger og endringer i systemet.

Fra SVs landsmøte på Gardermoen tar SV-topp Kari Elisabeth Kaski får sistnevnte full støtte.

– Ja, jeg mener det trengs en gigantisk omlegging, sier hun.

– Konsentrasjon av formue

Det er ikke bare formuesskatten det handler om. Et av slagene handler om den såkalte fritaksmetoden, som ifølge en gjennomgåelse fra DN i 2019, sikrer Norges rikeste om lag 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter hvert eneste år. Ved å plassere pengene i egne holdingselskaper, kan pengene deres yngle i fred for skattemyndighetene, helt til de tas ut av selskapet. Da må de utbyttebeskattes.

Før valget beskrev Hadia Tajik fritaksmetoden som «en ulikhetsmaskin». Noe av det første Støre-regjeringen gjorde var å be skatteutvalget, ledet av professor Ragnar Torvik ved NTNU, å se på ordningen.

Lørdag tok LO-leder Peggy Hessen Følsvik til orde for å endre eller vrake hele ordningen.

– Vi ønsker et skattesystem som er mer omfordelende og som gjør at de som har de største inntektene må betale mer i skatt. Hva som skal bli totalsummen, har vi ingen oppfatning av. Men det er mange i dette landet som fremdeles tåler å betale mer i skatt, sa hun til DN.

Forslaget fikk full applaus på SVs landsmøte på Gardermoen i helgen. Endringen vil innebære en gedigen omlegging av skattesystemet.

– Jeg er veldig glad for LO-lederens tydelige budskap i DN om at skattene må opp og at man må endre og skrote fritaksmetoden. Siden fritaksmetoden ble innført i 2006 har vi sett at ulikheten har økt dramatisk. Det handler om at vi har sett en voldsom konsentrasjon av formuesoppbygging blant landets rikeste, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.

Nå vil hun forene krefter med LO-sjefen:

– Det skattehullet er vi nødt til å tette hvis vi skal øke skatteinntektene og få ned forskjellene. Og viktigere: Ap og Sp var for å gjøre noe med dette før valget i 2021. Jeg er glad for at LO, som vi anser som allierte her, er med på å utfordre regjeringspartiene på å være med på å faktisk gjøre det, sier hun.

Torvik-utvalget var imot

– Du bruker ofte Torvik-utvalget som sannhetsvitne når du vil ha skatteendringer SV er for. Men utvalget var imot dette?

– Ja, og jeg har lest Torvik-utvalget på dette området med stor interesse. Det er ikke enkelt. Vi kan ikke ensidig bare fjerne fritaksmetoden. Men det er derfor jeg har tatt til orde for en helt ny skattereform, og har invitert til et forlik i Stortinget: Fordi jeg mener vi trenger å legge om hele systemet, både bedriftsbeskatingen, kapitalbeskatningen og personbeskatningen. Det mener jeg er mulig, samtidig som man avskaffer fritaksmetoden, sier hun.

Kaski sier at Torvik-utvalget vektla behovene for å fjerne huller i skattesystemet.

– Blant annet det hullet DN har skrevet om, verdsettelse av a- og b-aksjer, som er en gigantisk låvedør av et skattehull som vi har latt stå åpen. Det gjør at man kan overføre store formuer nå til arvinger som flytter til Sveits. Så jeg mener at man må se alt i sammenheng, men jeg har ikke latt meg overbevise av Torvik-utvalet om at man ikke kan gjøre det.

– Hva er det vektige argumentet for å skrote fritaksmetoden?

– Ulikhet. Det er ingen tvil om at fritaksmetdoden har ført til sterk vekst i ulikhet i Norge, særlig fordi de superrike trekker ifra. Vi kan ikke stå og se på at det skjer. Det er også svakheten med Torvik-utvalget, men det er ikke deres feil: Det lå ikke i mandatet å ta hensyn til fordeling og å få ned forskjellene. Hvis de skulle lagt frem et forslag som skulle få ned ulikhet i Norge, ville konklusjonen sett annerledes ut.

Gigantisk omlegging

– Får du med de andre partiene på det?

– Ap og Sp har sagt dette før 2021. Så jeg legger til grunn at de mener det og står ved det til tross for at de sikkert har møtt motstand i Finansdepartementet. Men her må politikken bare trumfe.

– Du har manet til ro i skattedebatten, men nå tar du til orde for en gigantisk omlegging?

– Ja, jeg mener det trengs en gigantisk omlegging.

– Det er vel det motsatte av ro?

– Det kan du si, og det skaper sikkert masse bølger, men jeg tror alle er nødt til å føre denne debatten med mindre slagord og store ord, og mer faglige og saklige argumenter. Så er det ingen tvil om at tiden vi er inne i nå, men stor ulikhet, et finansieringsgap i budsjettene fremover, og klimakrisen. Det fordrer at vi tenker nytt om skatt. Det må alle partiene se. Da holder det ikke bare å flikke litt på inntektsskatten, da må alle se på strukturene, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.