– Jeg kan bekrefte at det blir høring. Med finansministeren – og muligens flere, sier Dag Terje Andersen, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Komiteen ønsker å ha begge parter på «teppet» i den opphetede striden om SSBs omorganisering. Dermed tyder alt på at også den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer kalles inn. Meyer har tidligere uttalt at hun mer enn gjerne stiller.

– Påstand står mot påstand om deler av handlingsforløpet. Det spriker blant annet i spørsmål om hvilken støtte Christine Meyer hadde for endringene i organisasjonen, sier Andersen.

Høyres nestleder Svein Harberg bekrefter at oppklaringsbehovet også gjelder for regjeringspartiet.

Høringen vil først finne sted over nyttår. Nøyaktig når er ikke klart – det skal blant annet drøftes med Finansdepartement.

Det er komitéleder Andersen selv som skal være saksordfører når komiteen nå «åpner sak» om SSB-prosessen. Nøyaktig hvem som inviteres til å forklare seg er ikke klart. Men komitélederen antyder at LO og NHO kan være blant dem.

Grunnen er at begge organisasjonene tidlig uttrykte bekymring for enkelte konsekvenser av organisasjonsprosessen i SSB.

– Viktig å få begge inn til høring

– Jeg opplever at Christine Meyer har en annen versjon av endringsprosessene som ble satt i gang i Statistisk sentralbyrå enn statsråden. Derfor er det viktig å få begge inn til høring for å få konfrontert dem med den andres syn, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Selv mener statsråd Siv Jensen hun har svart fyldestgjørende på flere av spørsmålene stortingskomiteen hadde stilt på forhånd.

– Men det er vanskelig å forstå hvordan Finansdepartementet i 2016 og i alle fall tidlig i 2017 uttrykte forståelse for at omorganisering i SSB var nødvendig. Så vidt jeg forstår var det først i forbindelse med SSBs halvårsrapport i september 2017 det ble reist innvendinger. Her er statsrådens svar ikke tilfredsstillende, sier Grøvan.

KrF-politikeren mener spørsmålet kompliseres ytterligere av at det underveis aldri ble reist kritikk mot de analyser og den statistikk SSB faktisk leverte, hverken om innvandring eller annet.

– Det dreide seg om bekymring for fremtidige leveranser, sier Grøvan.

Kontrollkomité-medlemmene etterspør også en nærmere avklaring av hvordan finansministeren oppfatter og avgrenser den uavhengige stillingen SSB skal ha når analyser og statistikk produseres.

Christine Meyer sier hun «ser frem til» en høring.

– Det er fint å få belyst for det første spørsmålet om SSBs uavhengighet, og dessuten spørsmålet om eierens støtte ved en omorganisering, sier den avgåtte SSB-sjefen.

Vanlig praksis

Det er tilstrekkelig at fire av de ti medlemmene av kontrollkomiteen krever det for at høring om en sak skal avholdes.

Formelt sett var tirsdagens vedtak om høring enstemmig. Dette er vanlig praksis, selv om det på forhånd var KrFs, SVs og delvis Aps komitémedlemmer som hadde signalisert at de ønsket høring.

Frps Mazyar Keshvari–Siv Jensens fast møtende varamann–stemte med flertallet.

Men han var egentlig mindre opptatt av høringsbehovet.

– Vi har fått 169 sider med gode svar fra finansministeren, det kan lages en tidslinje. LO og NHO protesterte mot SSB-omorganiseringen. Fra Christine Meyer har vi bare fått påstander, sier han.

Juridisk strid

Det var i statsråd i juni 2015 Christine Meyer ble utnevnt til administrerende direktør i SSB. Hun kom da fra fire år i en annen statlig toppjobb–som sjef for Konkurransetilsynet.

Det har også vært juridisk strid om prosessen foran hennes avgang–etter at Siv Jensen 10. november gjorde det offentlig kjent at Meyer ikke lenger hadde statsrådens tillit.

Meyers advokat Dag Steinfeldt har hevdet at prosessen for alle praktiske formål var en oppsigelse–med formelle feil når det gjaldt dialog og skriftlig varsling(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Den schizofrene høytiden
Kjetil Wiedswangs julekalender: Julen er samvittighetsskvisens høytid, og det vil den fortsette med å være.
01:17
Publisert: