Lederen av det rådgivende kontrollorganet skriver i en epost til VG via sitt sekretariat at de «har mottatt detaljer om hendelsene i SSB» og at saken vil bli diskutert på deres neste møte.

– Der vil det bli enighet om en reaksjon, dersom det blir vurdert som nødvendig, skriver Martti Hetemärki, som leder EU-organet European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB).

ESGAB skal sørge for at medlemmene av Det europeiske statistiske system, som Norge er en del av, følger vedtatte retningslinjer for europeisk statistikk og gi råd om hva som må gjøres for å opprettholde regelverket.

Rådets neste møte er 17. og 18. januar. Men allerede til uken ligger SSB-saken på bordet til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Der kan det bli vedtatt å holde en åpen høring hvor finansministeren i så fall vil bli bedt om å møte.

Tidligere denne uken svarte Jensen for andre gang på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Ved begge anledninger har den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer bestridt Jensens forklaringer og beskrivelser.

– Det er problematisk at finansministeren gir en annen versjon av hva som har skjedd og ikke skjedd, enn hva Meyer og andre har gitt. Kontrollkomiteen må finne ut hva som har skjedd, og hvorvidt SSBs faglige uavhengighet har blitt utfordret. Om det har skjedd, er det uakseptabelt, sa SVs Torgeir Knag Fylkesnes tidligere denne uken.

Spørsmålet om statistikkbyråenes uavhengighet er ifølge VG også behandlet i ESGABs regelverk.

(©NTB)(Vilkår)

Wiedswangs julekalender: Den brune julesuksessen
Kjetil Wiedswangs julekalender: Det gir en egen følelse å drikke gløgg i snøslaps på julemarked. Vår nyeste juletradisjon ble lansert av nazistene.
01:26
Publisert: