Onsdag fortalte DN om Statkrafts storsatsing på solkraft, en sektor der Kina dominerer blant leverandørene. I landet er det stor risiko for tvangsarbeid. Statkraft har ikke gjort funn hos konkrete leverandører, men en intern vurdering av leverandørkjeden beskriver det som veldig sannsynlig at selskapet bidrar til tvangsarbeid.

– Statkraft bryter kravene i eierskapsmeldingen som Stortinget nylig vedtok, samt Norges forpliktelser i internasjonale konvensjoner i FN og ILO. Statlig eide selskaper har ikke lov å drive på denne måten. Norge skal ikke bidra til menneskerettighetsbrudd. Jeg forventer at Vestre tar affære med en gang, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

Fylkesnes er nestleder i næringskomiteen på Stortinget og i SV, regjeringens budsjettpartner.

Torgeir Knag Fylkesnes er blant dem som vil ha svar fra næringsminister Vestre.
Torgeir Knag Fylkesnes er blant dem som vil ha svar fra næringsminister Vestre. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Alvorlig

I eierskapsmeldingen det henvises til redegjør regjeringen for sine forventninger til statlig eide selskaper. Der omtales blant annet ILO-konvensjonene, som setter minstestandarder for arbeidslivet.

– Vi kommer i dag til å spørre Vestre om hvordan han vil følge opp Statkraft sin interne vurdering, og hvordan dette legger rammene for oppfølgingen videre av det statlige eierskapet med de nye kravene fra Stortinget, sier Fylkesnes.

Spørsmålet er innlevert torsdag. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), som forvalter det offentlige eierskapet i Statkraft, har seks hverdager på å svare.

Flere spørsmål

– Venstre mener dette er en svært alvorlig sak, og et klart brudd på de forventningene staten har som eier, sier Alfred Bjørlo.

Han sitter i næringskomiteen for Venstre.

– Samtidig er det en betydelig risiko ved at en så stor del av verdikjeden innenfor solcellemarkedet befinner seg i Kina, og det kan ikke bety at Statkraft skal holde seg helt utenfor markedet.

Bjørlo mener Statkraft på kort sikt bør vise åpenhet i hele leverandørkjeden, og minimere risikoen så langt det lar seg gjøre.

– På lang sikt bør derimot både selskapet og politikerne bidra til å bygge alternative, grønne verdikjeder i andre land. Det er ikke gjort over natten, men denne saken illustrerer risikoen ved å kjøpe varer fra et autoritært land uten åpenhet og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Bjørlo mener departementet burde kalle inn Statkraft til et eiermøte for å få mer informasjon.

– Videre oppfølging avhenger av hva som her kommer frem.

Som næringsminister fungerer Vestre som Statkrafts eier.
Som næringsminister fungerer Vestre som Statkrafts eier. (Foto: Gunnar Lier)

Næringsminister Vestre har følgende kommentar via sin kommunikasjonsavdeling:

– Som eier forventer jeg at Statkraft, i likhet med alle selskaper med statlig eierskap, respekterer menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter og er ledende i arbeidet med å ha anstendige arbeidsforhold i selskapets egen virksomhet og i leverandørkjeden. Jeg vil svare på spørsmålene fra Stortinget på vanlig måte.

Dette sier Statkraft

Pressekontakt Lars Magnus Günther sier Statkraft ser alvorlig på den store risikoen som er identifisert.

– Menneskerettighetene skal selvfølgelig respekteres og overholdes.

Han beskriver arbeidet med menneskerettigheter i leverandørkjeden for solkraft som viktig, komplekst og ekstremt krevende.

– For å få bygget ut sol i Norge og andre steder i verden i det tempoet som er ønsket, er vi i dag avhengige av Kina, som er nesten den eneste leverandør av bestanddelene til solkraftanlegg. Vi ønsker å jobbe med leverandørene der for å sikre at produksjonen ivaretar menneskerettighetene.

Lars Magnus Günther uttaler seg for Statkraft.
Lars Magnus Günther uttaler seg for Statkraft. (Foto: Statkraft)

«Svært viktig»

Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad er positiv til at Statkraft erkjenner risikoen. Han viser til høye standarder for arbeidsliv i Norge, og mener det er selvsagt at man vil støte på arbeidsforhold som ikke lever opp til de standardene når man har en verdikjede som går over flere land.

Men ett sted må man sette ned foten. Tvangsarbeid er noe som norske selskaper ikke må bidra til. Statkraft er for øvrig eid av staten, så det gjør det svært viktig for selskapet å komme til bunns i dette.

Saken viser problemet med å være avhengig av land som Kina, sier Bjørnstad.

Iveren etter å utvikle solenergi må veies opp mot risikoen for å utvikle avhengighet som vil bite oss i leggen senere. Det er mye større konsentrasjon av mineraler som trengs for det grønne skiftet, enn konsentrasjon av olje og gass, sier Bjørnstad.

– Ett sted må man sette ned foten, sier Bjørnstad.
– Ett sted må man sette ned foten, sier Bjørnstad. (Foto: Per Thrana)

Han er Frps talsperson i næringskomiteen på Stortinget. Der sitter også Geir Jørgensen i Rødt.

Hvis ikke Statkraft med hundre prosent sikkerhet kan stå inne for at ikke menneskerettigheter brytes, så må de trekke seg ut av prosjektet. Det er svært alvorlig at et statseid norsk selskap blir koblet til tvangsarbeid og menneskerettighetsbrudd, sier han.

Ikke bare selskapets troverdighet står på spill, ifølge Jørgensen.

Det er Norges mulighet til å være en stemme i slike spørsmål som blir svekket. Rødt forventer at næringsminister Vestre kaller Statkraft-ledelsen inn på teppet, og så får han komme til Stortinget og redegjøre for saken.

Drive frem positive endringer

Pressekontakt Günther sier Statkrafts solkraft-utbygging er økt betydelig de siste årene, samtidig som arbeidet med å avdekke risiko og øke sporbarhet er styrket.

Selskapet «arbeider hardt for å få til langsiktige forbedringer sammen med våre leverandører og bransjen», ifølge Günther. Statkraft var også med på å grunnlegge et europeisk bransjesamarbeid.

– Vår tilnærming er i tråd med FN sitt rammeverk for næringsliv og menneskerettigheter – å drive frem positive endringer i verdikjeden. Derfor tar vi tak i problemene, i stedet for å bare trekke oss unna.

Günther varsler at Statkraft er i ferd med å gå over til kjøp gjennom rammeavtaler hvor selskapet kan gå dypere i solpanelprodusentenes leveringskjede og bygge partnerskap.

– Vi vil være åpne om disse avtalene når de er på plass. Med færre, og faste leverandører vil det bli lettere å ivareta menneskerettighetene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.