Venstre og KrFs forhandlere leverte tirsdag sine svar til regjeringspartienes siste tilbud, basert på det Venstre la frem i statsministerboligen lørdag kveld. For første gang er nå Venstre virkelig håpefull for at det blir en løsning. 

– Vi er mye nærmere en løsning i dag enn vi var i går, men det er ganske mye jobb igjen, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til pressen etter budsjettmøtet på Statsministerens kontor.

Årsaken til at hun er positiv er ikke fordi regjeringspartiene har åpnet den såkalte bilpakken. Frp står fortsatt på ultimatumet om at økningen i drivstoffavgiften ikke skal høynes og kompensasjonen i form av bompengereduksjon og pendlerfradrag skal bestå. Årsaken til at det nå er bevegelse, er at regjeringen har svart positiv på en rekke av Venstres alternative forslag på å få ned klimautslippene. 

Nytt fond?

Det som nå diskuteres er blant annet en økning i CO2-avgiften. Problemet er at partene må finne en måte å kompensere fiskere og bønder, som i dag har lav avgift. Regjeringspartiene skal også være positive til et CO2-fond, basert på NOx-fondet, et nytt fond som også er en av kjernesakene til Arbeiderpartiet i deres alternative budsjett. 

Men det er ikke klart hvordan det skal finansieres. Hvis NOx-modellen følges, betyr det at næringsaktører som tilsluttes en ny miljøavtale mellom staten og næringslivet, forplikter seg til klimagassreduksjoner og fritas for CO2-avgift – mot at de betaler medlemsavgift til fondet. De samme aktørene kan så søke om tilskudd fra fondet til fornybare transportinvesteringer. 

Farlige avgifter

I Venstres lørdagstilbud lå det forslag som ville hatt negativ innvirkning på regjeringspartienes bilpakke. Disse skal Frp, støttet av Høyre, ha avvist. Et problem som de fire partiene ikke har klart å løse, er inndekning for kravene fra Venstre og KrF. Forhandlerne skal være enige om at denne gangen skal de for enhver pris unngå å gripe etter en ny avgift som poseavgiften eller flypassasjeravgiften. Det var på denne måten budsjettavtalen i 2015 og 2016 ble løst, og det frister ikke til gjentagelse.

Regjeringspartiene og samarbeidspartiene KrF og Venstre skal allerede være langt på vei enige om endringer i det opprinnelige budsjettet på rundt seks milliarder. Dette inkluderer 1,8 milliarder kroner som kan omdisponeres på grunn av en kraftig nedgang i asylkostnadene. 800 millioner av dette overføres til bistandsmidler som ikke skal brukes i Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.