* Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret. (Dagbladet)

* Drøyt 2,7 milliarder til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo. (Høie/Jensen 29.08)

* Utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft når disse skal brukes i Norge. Låne- og garantiramme på 10 milliarder i 2018. (Mæland 29.08)

* Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner. Programmet skal innføres over hele landet fra 2019. (Høie 06.09)

* 87 millioner til sikring av Forsvarets bygninger samt infrastruktur som fiberkabler. (Søreide/Jensen 05.09)

* 30 millioner til innovasjonsprogrammet «DemoHav» for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter. (Solberg 03.09)

* Støtten til skogbevaring, det såkalte regnskogfondet, økes med 42 millioner til 3 milliarder. (Helgesen 08.09)

* 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret. (Nettavisen )

* 21,3 millioner til nye studieplasser innen it og garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner. (Khrono )

* Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage. 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter. (Dagbladet )

* Nav-ordningen Individuell jobbstøtte (IPS) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner. (Nettavisen )

* De siste årene er det bevilget 9 milliarder kroner til de delene av landet som var hardest rammet av oljekrisen. Bevilgningene blir ikke videreført i budsjettet for 2018. (E24 )

* Regjeringen kommer til å sende et forslag om dobbelt statsborgerskap ut på høring i høst. (NRK )

*Regjeringen vil innføre en ny engangsavgift på de aller tyngste elbilene. Det kommer i hovedsak til å gå ut over elbilene fra produsenten Tesla. (Aftenposten ) De andre incentivene for elbiler blir videreført. (TV 2 )

* Regjeringen innfører en aksjerabatt i formuesskatten som innebærer at eiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi. Inntektstapet er beregnet til 700 millioner kroner. Grepet er en del av skatteforliket fra 2016. (VG )

* Det vil bli presentert en pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner (Steffensen).

* Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 i forslaget til neste års statsbudsjett. Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt. (NRK)

* Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner til i alt 78 millioner kroner. (Vårt Land)(Vilkår)