Oppdatert med regneeksempler for ulike husholdninger.

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen sier at regjeringens forslag til statsbudsjett i det store bildet ikke vil gi store endringer for lommeboken til folk flest.

Men enkelte forslag slår ut kraftig for enkelte.

– For eksempel kutt i skatteklasse 2, som vil gi en skatteskjerpelse på rundt 6000 kroner for dem det gjelder, sier Lothe.

Kraftig innstramning for pendlere

Langtidspendlere, altså de som må bo borte på grunn av jobb, får også en kraftig innstramning i dette budsjettet. I dag har de fradrag for utgifter til kost og bolig.

– Men nå blir det kutt i fradrag på kost, dersom du har mulighet til å lage mat i boligen din. Og det blir heller ikke fradrag på kost og losji dersom pendlerforholdet varer mer enn 24 måneder, sier Lothe.

I 2015 krevde rundt 115.000 skattytere fradrag for pendlerkostnader ved kost og losji, ifølge budsjettdokumentet.

– Vi mener det er feil å fjerne fradragene. Dette er utgifter fordi man må bo borte på grunn av jobb. Fradragene sikrer mobilitet i arbeidsmarkedet, sier Lothe.

Gjør Airbnb-utleie mindre lønnsomt

Regjeringen fjerner også skattefriheten for dem som leier ut leiligheten sin gjennom Airbnb. Det vil si de som leier ut egen bolig for kortere periode enn 30 dager.

– De gir bare fem-seks millioner kroner i skatteproveny. Rart man kompliserer skattesystemet for så lite penger. Men dette kan jo være begynnelsen på en større omlegging av skattlegging av utleie, sier Lothe.

For dem som leier ut egen bolig lenger enn 30 dager vil inntektene fortsatt være skattefrie inntil 20.000 kroner som i dag.

Mindre rentefradrag på boliglånet

Endringene i skattesatsene som følger av skatteforliket mellom partiene vil ikke gjøre store utslag på den enkeltes skatt, ifølge Lothe.

– Men det er verdt å merke seg at mens man senker satsen for alminnelig inntekt på nettoinntekten, så øker man trinnskatten som tas fra bruttoinntekten. Dette slår uheldig ut for dem som har store fradrag, sier Lothe.

Et av de største fradragene mange har, er rentefradraget. Det reduseres nå fra 24 til 23 prosent av renteutgiftene.

I takt med at satsen på alminnelig inntekt har sunket, har satsen på utbytteskatt økt. Det gir en uheldig omfordeling, ifølge Lothe.

– Hvis du har penger i banken, får du 23 prosent skatt på renteinntektene. Hvis du setter pengene i aksjemarkedet, får du rundt 31 prosent. Hvis målet er å få flere til å investere penger på børs, så motvirkes det av dette forslaget, sier Lothe.

Her er de viktigste endringene, for din lommebok, punkt for punkt:

Senker skattesatsene

Regjeringen senker skattesatsen på alminnelig inntekt. Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 prosent i 2017 til 23 prosent i 2018.

Vil fjerne skatteklasse 2

Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2. Skatteklasse 2 gis til de som forsørger ektefellen, og innebærer 25 000 kroner i høyere personfradrag på skatten.

Dyrere luksus-elbiler

Tunge elbiler, med vekt over to tonn, vil få en engangsavgift. Avgiften vil spesielt ramme store elbiler som Tesla Model X, som kan få en engangsavgift opp mot 70.000 kroner og Model S, som kan få en avgift på 7000 kroner.

De andre incentivene for elbiler, som gratis bompassering, røres ikke.

Aksjer mindre verdt

Verdsettelsesrabatten på aksjer økes fra 10 til 20 prosent. Det vil si at kun 80 prosent av aksjeporteføljen regnes inn i grunnlaget for formuesskatt.

Skatt på korttidsutleie av egen bolig

Ved utleie av mer enn halvparten av boligen, er inntekten i dag skattefri dersom samlet utleieinntekt er inntil 20.000 kroner i inntektsåret. Det foreslås at skattefritaket ved korttidsutleie av egen bolig, leieforhold under 30 dager, avvikles. Dermed krymper inntekten for mange som har spedd på med å leie ut via Airbnb.

Barnehage – foreldrebetaling

Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.

Kutt for pendlere

For pendlere som må bo vekk fra hjemmet i perioder. Regjeringen vil oppheve fradragsretten for merutgifter til kost for skattytere som har mulighet til å tilberede mat i pendlerboligen. I tillegg reduseres de øvrige fradragssatsene for kost med 100 kroner. Regjeringen foreslår også at fradraget for merutgifter til kost og losji i utgangspunktet tidsbegrenses til 24 måneder. Regjeringen mener at to år bør være tilstrekkelig tid til å tilpasse seg.

Høyere moms

Regjeringen vil øke den laveste momssatsen fra 10 til 12 prosent. Det vil øke prisen på blant annet persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement.

Øker lisensen

Regjeringens forslag innebærer at NRK-lisensen økes med 50 kroner før moms, altså fra 2607 kroner i 2017 til 2657 neste år. Men samtidig øker regjeringen momsen som kreves på NRK-lisensen fra ti til 12 prosent. Dermed blir summen på regningen som alle med tv i huset må betale økt med 108 kroner, fra 2868 kroner i år til 2976 kroner i 2018.

Trafikkforsikringsavgift

Fra 2018 erstattes årsavgiften med en avgift på trafikkforsikringer. Avgiftsplikten legges på forsikringsselskapene, som i sin tur velter avgiften over på sine kunder sammen med premieinnbetalingene. For den enkelte forsikringstager vil avgiftsbelastningen i utgangspunktet bli den samme som om årsavgiften hadde blitt videreført.(Vilkår)

Se politikerne prøve seg som finansminister
Prøv DNs finansministerspill du også i lenken under
01:08
Publisert: