I alle fall har Statsministerens kontor (SMK) nå søkt om unntak fra reglene som begrenser overtidsbruken til arbeidet med 2019-budsjettet.

SMK ber om å få godtatt utvidet overtidsarbeid, «herunder om natten» i brevet til Monica Mælands Kommunaldepartement. Denne statsråden har myndighet til å godkjenne unntak fra «arbeidsmiljølovens alminnelige bestemmelser om overtidens lengde og plassering» på sjefens kontor.

Det er i denne uken og neste – uke 34 og 35 – regjeringssjefen trenger tungt med ekstra timers bistand til vurderingen av neste års pengebruk.

En egen budsjettkonferanse 29. og 30. august skal arbeide med fordeling av pengene mellom departementsområdene, dessuten med hva som kan settes av til politiske politisk nysatsinger. Regjeringens samlede forslag til 2019-budsjett skal presenteres 8. oktober.

Regjeringssjefens kontor er pinlig nøyaktig med formalitetene for ekstraarbeidet. Før søknaden om dispensasjon er det forhandlet med Norsk Tjenestemannslags tillitsvalgte og satt opp egen protokoll om vilkårene.

Den slår fast at overtidsarbeidet også skal drøftes med den enkelte. Dessuten skal det gis «kompenserende hvile i etterkant av arbeidsøktene så langt det lar seg gjøre». Eller «annet passende vern». Det gir seg antagelig selv at budsjettet også blir belastet med overtids- og nattillegg.

– Slik ekstraordinær arbeidstid skal alltid behovsprøves og avtales i hvert enkelt tilfelle, sier NTL-tillitsvalgt Sune Ingeberg om saken.

Etter det DN kjenner til er den intense innsatsen ukene før regjeringens budsjettkonferanse nærmest rutinemessig, med avtalte unntak fra arbeidsmiljøloven de aller fleste år.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Hareide i ekteskapstrøbbel
Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i DN, forklarer hvorfor et ekteskap har skapt trøbbel for KrF.
01:45
Publisert: