Tirsdag legger Solberg-regjeringen frem sitt siste budsjettforslag.

For 2022 legger den avtroppende regjeringen opp til å bruke 322,4 milliarder oljekroner. Dette er en vesentlig reduksjon i oljepengebruk, noe ekspertene har påpekt.

– Et budsjett som er strammere enn vi trodde på forhånd, sier DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland.

Vesentlige deler av innholdet i budsjettforslaget er kjent gjennom lekkasjer i forkant, men det kommer likevel en rekke nyheter.

Dette er blant de viktigste forslagene og endringene i det nye budsjett:

 • Øke CO2-avgiften med 28 prosent

Regjeringen vil følge opp sin klimaplan med å sette opp CO2-avgiften med 28 prosent. Prisen på bensin og diesel skal ikke lenger skjermes fra avgiftsøkningen.

I forslaget til nytt statsbudsjett økes avgiften fra 591 til 766 kroner i 2022.

 • Avgift på landbasert vindkraft

Regjeringen foreslår en avgift på landbasert vindkraft på 1 øre per kWh. Avgiftsinntektene skal fordeles til vertskommuner for vindkraft.

 • 69 milliarder kroner til Forsvaret

Forsvarsbudsjettet økes med 6,6 prosent til om lag 69 milliarder kroner. Det er i tråd med langtidsplanen som ble vedtatt i Stortinget i desember i fjor.

 • Ringeriksbanen og E16 får en halv milliard

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 får 500 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett.

 • Styrke fastlegeordningen med 1,6 milliarder mot 2024

Allmennlegetjenesten styrkes med ytterligere 300 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Ordningen skal styrkes med 1,6 milliarder frem til 2024.

 • 580 millioner mindre til koronatiltak i arbeidslivet

Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak reduseres med 580 millioner kroner i 2022 i regjeringens forslag til statsbudsjett. Forslaget gir et fortsatt høyt tiltaksnivå, høyere enn før koronapandemien, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

 • Foreslår tre sykehusprosjekter

I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å gi lån til tre nye sykehusprosjekter. Det dreier seg om utbygging ved Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og byggetrinn 2 ved Haugesund sykehus.

 • 800 millioner til at flere skal fullføre VGS

Regjeringens fullføringsreform har som mål at flere skal fullføre videregående opplæring. I statsbudsjettet foreslås 800 millioner kroner til dette prosjektet.

 • 441 millioner kroner til Nav

Nav styrkes med 441 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022. Dette skal blant annet gå til å fortsette IKT-moderniseringen i Nav.

 • Vil gjøre det billigere med tvangsoppløsning og konkurs

Regjeringen foreslår å kappe overprisede gebyrer hos politi og domstoler med nesten 102 millioner kroner neste år. Forslaget innebærer at gebyrene settes til selvkost.

Om forslaget går gjennom vil dette gjøre det billigere med konkursbehandling og tvangsoppløsningssaker.

 • Løft for den norske film- og spillsektoren

I statsbudsjettet foreslås det nær 30 millioner kroner mer til økt satsing på film og dataspill.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.