– Det er gledelig at det endelig legges fram et budsjett med mer rettferdig fordeling som mål, men det må omfordeles kraftigere og vi trenger en helt annen prioritering av klima og natur. Regjeringens forslag til budsjett er dessverre ikke rettferdig nok og ikke grønt nok, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Audun Lysbakken (SV).
Audun Lysbakken (SV). (Foto: Petter Berntsen)

Går ikke langt nok

På forhånd hadde regjeringen vært ute flere ganger med varsel om at det ville bli et stramt budsjett, blant annet som følge av den kraftige prisveksten de siste månedene.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kaller budsjettet for et «som omfordeler kraftig, og som satser på hele Norge».

– De som har sterkest rygg, må bidra litt mer, samtidig som vanlige folk med vanlige inntekter, får skattelette. Vi styrker nasjonal beredskap og verner om viktige velferdstjenester som skole, eldreomsorg og helse i hele Norge, sier Vedum.

SV mener budsjettforslaget ikke går langt nok, og sier at regningen for krisen må sendes til de som har mest. Lysbakken trekker frem fordelingstiltak som gratis skolefritidsordning for flere, billigere tannhelse, økt minstepensjon, studiestøtte og barnetrygd.

Lysbakken legger til:

– Dette budsjettet er en innrømmelse i at skattenivået på rikdom var for lavt, og at oljeskattepakken var en stor feil. Nå skal vi flytte dem resten av veien.

Rødt er ikke nevneverdig imponert over forslaget. Nestleder Marie Sneve kaller det «stusslige greier».

– Vi har fått rekordmange milliardærer med rekordstore formuene på Vedums vakt, da er fem promillepoeng økt formuesskatt langt fra nok til å snu forskjells-eksplosjonen. Jeg håper ikke regjeringen har latt seg skremme av Røkke og andre Sveits-farere til å skjerme de rikes pengebingen på denne måten.

Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt og Trygve Slagsvold Vedum
Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt og Trygve Slagsvold Vedum (Foto: Rodrigo Freitas)

Skattes ut av krisen

Høyre og Tina Bru mener at budsjettet ikke er stramt i det hele tatt, slik også noen økonomer har påpekt.

– Regjeringen øker skattene med mer enn dobbelt så mange milliarder som de reduserer oljepengebruken med. Vi ser en regjering som forsøker å skattlegge Norge ut av krisen, i en tid der folk og bedrifter har mer enn nok med raskt økende renter og dyrere varer og tjenester, sier Bru.

Hun legger til at partiet har mange spørsmål det skal stille Finansdepartementet de neste dagene og ukene.

– Vår viktigste oppgave fremover er å bremse statens pengebruk og mobilisere mer arbeidskraft. Vi må sørge for at flere av de 250.000 som står utenfor arbeid og utdanning kommer inn. Vi må gjøre det enklere for bedriftene å få tak i arbeidskraft. Og vi må redusere veksten i offentlig sektor. Det er synd for Norge at regjeringen ikke prioriterer dette.

Venstres Sveinung Rotevatn.
Venstres Sveinung Rotevatn. (Foto: Petter Berntsen)

Venstre går hardt ut

Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre og medlem av finanskomiteen, går hardt ut mot regjeringens statsbudsjett, og mener regjeringens budsjettforslag tar Norge bakover.

– I en tid hvor alt blir dyrere, velger regjeringen å gjøre det enda dyrere å velge klimavennlig. De bruker de store pengene på å gjøre fossilt drivstoff billigere, samtidig som strømprisen er høy. Da vil hverken folk eller næringsliv velge klimavennlig. Regjeringen svekker klimapolitikken og gjør det vanskeligere å nå klimamålene, sier han.

Hadde Venstre fått bestemme, ville de kappet pengebruken og tatt Norge fremover, mener Rotevatn. Regjeringens budsjettforslag viser de har drevet et narrespill, mener han.

– Gjennom hele høsten har finansministeren forsøkt å skape et bilde av et stramt budsjett, men realiteten er at næringslivet betaler hele regningen for Vedums valgløfter, og statens utgifter knapt reduseres, sier Rotevatn.

Kjell Ingolf Ropstad (Krf).
Kjell Ingolf Ropstad (Krf). (Foto: Petter Berntsen)

Misfornøyd Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsperson i Krf, sier statsbudsjettet er et «brutalt kutt for de fattigste». (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.