2023 medfører en ny budsjettvirkelighet, ifølge en pressemelding fra regjeringen søndag.

Budskapet er at utgiftene i statsbudsjettet for neste år vil øke betydelig på viktige områder, til tross for at staten også får høyere inntekter neste år.

«Samlet sett får vi derfor et inndekningsbehov i statsbudsjettet for neste år på flere titall milliarder kroner. Dette skjer samtidig som oljepengebruken må reduseres av hensyn til økonomien og den kraftige prisveksten», står det i oppdateringen.

Utgiftsvekst på flere områder

Regjeringen skriver at den samlede utgiftsveksten for de fire følgende områdene alene vil øke med rundt 100 milliarder kroner i 2023, sammenlignet med saldert budsjett for 2022:

  • Folketrygden.
  • Mottak og integrering av ukrainske flyktninger.
  • Pågående byggeprosjekter.
  • Videreføring av strømstønadsordningen for husholdningene.

Økningene kommer som følge av blant annet høy lønns- og prisvekst, ekstraordinært høye strømpriser, flyktningsituasjonen og endret alderssammensetning i befolkningen.

Selv om de høye strømprisene og økt lønns- og prisvekst fører til vekst i statens underliggende inntekter fra Fastlands-Norge, er det langt fra nok til å kompensere for de nevnte utgiftsøkningene.

Redusert oljepengebruk

Staten får riktig nok ekstraordinære inntekter fra olje og gass som overføres til Oljefondet, men regjeringen minner om at norsk økonomi er i en høykonjunktur med svært lav arbeidsledighet og ekstraordinær høy prisvekst.

For å redusere prispresset har den vært tydelig på at oljepengebruken skal reduseres i 2023.

Statsbudsjettet for neste år legges frem 6. oktober, og der vil regjeringen forklare hvordan den planlegger å dekke gapet mellom utgiftene og inntektene uten å øke oljepengebruken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.