– Jeg har bedt om utsettelse fra 20. til 30. november med å legge frem finanskomiteens innstilling til 2018-budsjett. Da kommer budsjettdebatten i stortingssalen 4. desember, sier finanskomitéleder Nikolai Astrup (H).

Han mener det er altfor kort tid å skulle bli enige om et felles budsjett før 20. november.

Flytter milliarder

Mandag la partileder Trine Skei Grande frem Venstres alternative statsbudsjett.

Venstre går inn i budsjettforhandlinger med forslag om å flytte på 28 milliarder av i alt 1326 milliarder kroner på regjeringens 2018-statsbudsjett.

– Dette er våre forslag, så får vi se, sier Grande om muligheten for gjennomslag i de kommende partisamtalene.

Hun mener Venstre har kommet langt i tidligere budsjettrunder, og nevner særlig omlegging i retning avgifter på forurensende transport.

– Våre forslag har virket, sier hun.

Venstre vil bruke halvannen milliard på gründere og småbedrifter

Går for ostehøvel

Venstres opp-prioriteringer nå er særlig ulike satsinger på små og mellomstore bedrifter, «grønn» skatteomlegging og tiltak for skole og barnehage.

Disse ekstrasatsingene tas inn igjen med et stort antall «ostehøvelkutt» på en rekke budsjettposter. Større tilstramminger innebærer blant annet 60 øre per liter i økt dieselavgift, økt trygdeavgift og et «tak» på 100.000 kroner per person i refusjonsordningene for norske sjøfolk.

Ifølge Venstre går deres budsjettpakke til sammen i null – til og med med 600 millioner kroner lavere oljepengebruk enn regjeringen foreslår for 2018.

Venstre vil at grensen for eldre arbeidstageres ekstra ferieuke skal settes opp fra 60 til 65 år, mens statens tilskudd til Afp-ordningen halveres. Trygderavgiften skal opp fra 8,2 til 8,5 prosent, som gir milliardbeløp. Det gjør også 60 øre ekstra på diesel – i sum 1,3 milliarder i ekstra avgiftsinntekt.

Problemer

– Vi fire har kommet til enighet i åtte budsjetter før – fire hoved – og fire reviderte statsbudsjett. Jeg tror vi klarer det igjen, sier finanspolitisk talsmann Terje Breivik i Venstre.

Han tror Venstre og KrF lettest finner sammen om felles krav til satsing på skole og på sats-kutt i skolefritidsordning og barnehage for familier med spesielle behov.

Knut Arild Filibom-bom-bom lager budsjett

Regjeringspartiene er vesentlig mer forbeholdne:

– Venstre sier deres forslag betyr skattelettelser for folk flest. Jeg tror det gjelder dem som ikke kjører bil, sier Frps Helge Andre Njåstad.

Han misliker også de kraftige omposteringene på regjeringens budsjett.

– Inndekningspostene blir spesielt vanskelige. Og vi liker ikke noen av de ulike avgiftsøkningene, de kan true sysselsettingen, sier Njåstad.

– Her er en god del problemer, sier Høyres Nikolai Astrup om Venstre-budsjettet og de kommende forhandlingene.

Astrup ønsker ingen ny stor runde om drivstoffavgifter nå – etter store kontroverser i forrige budsjett.

– Dessuten ønsker jeg den såkalte maskinskatten helt vekk, sier han.

Maskinskatt er et uttrykk for eiendomsskatt på verk og bruk.(Vilkår)

Tror du sjefen i Nordea og DNB blir erstattet av roboter?
Snorre Storset konsernsjef i Nordea Norge og Trond Bentestuen konsernsjef i DNB Norge svarer deg på om de vil bli erstattet av roboter og om hva de har i lommeboka.
02:26 Min
Publisert: