I revidert statsbudsjett som legges frem torsdag innfører regjeringen en ny skatteordning og varsler enda en. Ordningene skal styrke tilførselen av privat kapital i selskaper og lette skattebelastningen for gründere.

Skatteendringene gjennomføres etter en avtale med støttepartiene Venstre og KrF.

– Ordningen med skattefradrag innføres etter et forslag fra Venstre vedtatt i Stortinget for å bidra til mer risikovillig kapital i gründerselskaper.