– Vi mener at Y-blokken med Picasso-utsmykkingen er internasjonalt unik, og klimagassberegninger for bevaring eller riving må gjennomføres, sier etatsdirektør Ellen de Vibe.

Selv om regjeringen er tydelige på at den vil rive hele bygningen, ble søknaden fra Statsbygg bare delvis godkjent.

Plan- og bygningsetaten mener at Statsbygg må gjennomføre klimagassberegninger før rivesøknaden for søndre del kan behandles. Fløyen av Y-blokken som ikke rives er den delen som er utsmykket med kunst av Picasso.

– Manglende dokumentasjon av klimaberegninger koblet med statens egne, høye miljøambisjoner, redusert arealbehov, Oslo kommunes nylig vedtatte byutviklingsstrategi samt de høye kulturminneverdiene gjør at vi mener at staten bør revurdere riveplanene, sier de Vibe.

Riving av Y-blokken inngår i den statlig vedtatte reguleringsplanen for kvartalet, og Statsbygg sendte rivesøknaden til Oslo kommune i desember i fjor. Ett av argumentene for riving er at regjeringskvartalet ikke kan bygges over ring 1, som går i tunnel under deler av Y-blokken. Plan- og bygningsetaten mener kompromisset der kun en del fjernes, bidrar til å ivareta sikkerheten og samtidig beholde Picasso-utsmykningene.

– Y-blokken har internasjonal anerkjent arkitektur-, kunstnerisk – og kulturminneverdi, som det ligger et forpliktende ansvar i å ivareta, sier de Vibe.

I en uttalelse oversendt til Plan- og bygningsetaten, påpekte Riksantikvaren at en eventuell riving av Y-blokken «vil medføre det største kulturminnetapet i Norge etter 1945», skriver Aftenposten. Denne innvendingen ble imidlertid avvist av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.