120 millioner kroner er kostnadsrammen når det for første gang på over 100 år reises et bygg på Slottets grunn. I 2018 startet arbeidet med å bygge logistikkbygget, som skal motta alle leveranser av post og varer av sikkerhetshensyn – før det kommer til selve slottsbygningen.

DN har fått innsyn i dokumenter mellom byggherren Statsbygg og KF Entreprenør, der det kommer frem at det ifølge Statsbygg er blitt benyttet ulovlig innleie i arbeidet med prosjektet.

Kom med krav

«Et generelt funn er at KF Entreprenør ikke er tariffbundet. Statsbygg orienterte om at KF dermed ikke har lov til å leie inn fra bemanningsforetak fra 1.1.19», står det i notater fra et møte i mars, etter at Statsbygg kalte inn KF Entreprenørs daglige leder på teppet.

KF Entreprenør konkluderte imidlertid med at de hadde lov til å leie inn, men bøyde av da Statsbygg i slutten av april krevde at de innleide arbeidstagerne ble trukket fra prosjektene etaten hadde gitt.

– Statsbygg legger svært stor vekt på at våre kontraktsparter i alle våre prosjekter følger arbeidsmiljøloven, og er glad for at KF rettet seg etter våre krav innen fristen, sier prosjektleder Oddvar de Brucq.

Han legger til at det var snakk om to innleide fra et bemanningsbyrå i forbindelse med arbeidet ved Slottet.

Undersøkte annet prosjekt

Statsbygg tok affære med arbeidet på Slottet, etter å ha undersøkt et annet prosjekt det hadde gitt til KF Entreprenør. Da konkluderte Statsbygg med at «det som er fremkommet i kontrollen tyder på mangelfull kunnskap om regelverk og manglende rutiner for oppfølging hos KF Entreprenør».

Det ble blant annet vist til lave stillingsbrøker og mangelfulle ansettelsesavtaler hos bemanningsbyrå.

På grunn av funnene tok Statsbygg også opp prosjektet med logistikkbygget. På et tidspunkt ble det vurdert å si opp kontrakten, viser en epost fra de Brucq skrevet i april, som DN har fått innsyn i.

«Jeg ønsker å ta med momentene du nevner nedenfor i neste rapportering til prosjektrådet for Logistikkbygget, der KMD, Det kongelige hoff, Riksantikvaren og Statsbygg deltar. Det er viktig av flere årsaker at de får kunnskap om at denne saken pågår. Da vil det ikke komme som noen overraskelse dersom vi kommer til det drastiske skrittet med å vurdere en heving av kontrakten», skrev han.

De Brucq understreket hvor alvorlig et slikt skritt ville være.

«En heving av kontrakten vil selvfølgelig være relativt dramatisk, ettersom Logistikkbygget er et prosjekt som gjennomføres for å bedre sikkerheten ved Det kongelige slott. Dette vil da komme i tillegg til negativ effekt for økonomi og fremdrift med mer. Så vil hensynet til sikkerhet, økonomi og fremdrift settes opp mot seriøsitet. Hva som eventuelt trumfer hva er ikke godt å si nå, men jeg tror det sitter langt inne å beslutte en stopp i arbeidet på flere måneder».

Vil ikke kommentere

– Det er Statsbygg som er byggherre for Logistikkbygget, så jeg henviser dit, skriver kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet i en epost.

Også Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Statsbygg.

– Det er naturlig at Statsbygg som byggherre i prosjektet uttaler seg til media. For øvrig har vi ingen ytterligere kommentarer til forholdet, sier Harald Pedersen, daglig leder i KF Entreprenør.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.