Første del av det nye regjeringskvartalet skal stå ferdig i 2025. Nå pågår diskusjoner om hvem som skal ha ansvaret for den tekniske sikringen av de nye byggene. I dag er det Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). I fremtiden kan forvaltning og drift av tekniske sikkerhetssystemer bli Statsbygg drifts (SBD) ansvar. Nå utredes saken i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Det bekymrer flere i DSS. I en omfattende bekymringsmelding til KDD og egne sjefer, skriver ansatte i Seksjon for teknisk sikring at en splitting av miljøet vil «forringe sikkerhetstjenestene, og til syvende og sist sikkerheten i og rundt departementene.»