Arbeiderpartiet mener den norske skogen ikke unyttes godt nok til industriformål og foreslår flere tiltak for å få fart på utviklingen.

– Nå er Norge en råvareleverandør. Vi hogger skog som har et mye større verdiskapningspotensial i Norge. Hvis det skal være økonomisk forsvarlig å hogge så mye skog, må vi få opp mer industri som kan videreforedle den, sier Sandtrøen til Klassekampen.

Han mener større politisk styring over Statskog er løsningen. Det statlige selskapet forvalter i dag store skogs- og fjelleiendommer, som tilsvarer rundt én femdel av fastlandsarealet i Norge.

Større finansielle muskler

Ap vil endre Statskog fra å være et forvaltningsredskap til et industriverktøy med større finansielle muskler til å investere i private skogbedrifter.

– Statskog bør få i oppgave å reise industri lokalt der selskapet har eiendom, og de må kunne investere i utviklingen av den norske skogindustrien, sier Sandtrøen.

Høyre mener forlaget bryter med tradisjonen med privat eierskap i skogdriften og har ikke tro på å utvide Statskogs mandat, slik Ap foreslår.

– Staten skal være veldig forsiktig med å gå inn og gjøre oppgavene selv. Her skal staten heller legge til rette for rammeverket. Dette forslaget tenderer til en ideologi jeg ikke vil slutte meg til, sier partiets landbrukspolitiske talsperson Guro Angell Gimse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.