Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité viser i et brev torsdag til at Statsministerens kontor (SMK) har opprettet en forsterket struktur knyttet til sikkerhet og beredskap ved kontoret.

«Har Statsministerens kontor gjennom den forsterkede strukturen eller på noen annen måte fått informasjon om PSTs datainnsamling omtalt i EOS-utvalgets melding mellom 2013 og 2019?» heter det.

EOS-utvalget skrev i en særskilt melding til Stortinget i desember i fjor at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har drevet ulovlig innhenting av store mengder opplysninger om norske flypassasjerer.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene. Utvalgets leder Svein Grønnern slo fast at innhentingen «har vært – og er – ulovlig».

Kallmyr visste i 2017

Justisdepartementet skrev i et brev til komiteen i januar at departementet fikk nyss om den pågående diskusjonen mellom EOS-utvalget og PST om datainnhentingen i et møte med PST i desember 2017. Departementet fikk skriftlig informasjon i brev fra PST i juni 2018.

«Med bakgrunn i EOS-utvalgets særskilte melding i desember 2019 ser departementet at vi ikke forsto alvoret i saken og dermed heller ikke foretok nødvendige avklaringer slik vi burde», skriver daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Han og Frp forlot regjeringen 20. januar. Kallmyr understreker videre at det ikke skal være tvil om PSTs hjemler for informasjonsinnhenting, og han erkjenner at «praksisen burde vært stoppet på et tidligere tidspunkt».

Regjeringen har nå lagt fram et forslag til en ny lov for å rydde unna all tvil om hjemmelsgrunnlaget.

PST avsluttet sin praksis etter at EOS-utvalget før jul i fjor konkluderte med at praksisen manglet hjemmel.

Informerte SMK

Kontrollkomiteen ba deretter Justisdepartementet om å avklare om departementet hadde informert Statsministerens kontor om PSTs praksis og EOS-utvalgets undersøkelser av den.

Justisminister Monica Mæland (H) svarer at departementet i juli 2019 hadde kontakt med SMK i forbindelse med at forslaget til lovendring ble sendt på høring. Da ble det gitt «noe informasjon» om bakgrunnen for høringsforslaget.

«Bakgrunnen var at bestemmelsens ordlyd ikke var presis nok, ved at det kunne oppstå tvil om begrepet «politiet» kun omfattet politiet som grensekontrollmyndighet», skriver Mæland.

«Det ble i den forbindelse også opplyst at EOS-utvalget hadde hatt tilsyn ved PST Gardermoen, og at det der ble stilt spørsmål ved PSTs rutiner for behandling av passasjerinformasjon og hjemmelsgrunnlag for innhentingen. Videre ble det opplyst at det hadde vært brevveksling mellom departementet og PST om forståelsen av regelverket».

På sitt møte torsdag besluttet kontrollkomiteen at det ikke blir noen høring i saken. Komiteen avgir sin innstilling i saken 10. mars.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.