ABC Nyheter har fått innsyn i reiseregningene i forbindelse med den kontroversielle turen 29. august i den innvandrertette bydelen Rinkeby i Stockholm. Listhaug fikk skarp kritikk av svenske myndigheter for å svartmale situasjonen. Her hjemme ble innvandrings- og integreringsministeren beskyldt for å drive valgkamp for Frp.

Totalt kostet turen 40.349 norske kroner, ifølge oversikten fra Justis- og beredskapsdepartementet. Da er ikke regjeringens biler og livvakter inkludert i regnskapet, ifølge ABC nyheter. Hele opplegget i Sverige varte i omkring åtte timer.

Siden Listhaug er statsråd er det staten som betalte turen, og ikke Fremskrittspartiet selv. Selv har hun forsvart reisen på denne måten:

– En slik reise for meg som statsråd og departementets embetsverk til et naboland for å lære, er relevant selv om reisen tidsmessig skjer i tiden før et valg.

Medlemmene av regjeringen kan fakturere sine politiske reiser over statsbudsjettet. Det betyr at også oppdrag under partienes valgkamp blir belastet fellesskapet – og uavhengig av partienes valgkampbudsjetter.

Les også:(Vilkår)