Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at han tar avstand fra Trond Giskes uttalelser på Facebook om at det er kommet falske påstander om Giskes oppførsel.

– Ingen av de varslene jeg har mottatt er å betrakte som falske påstander. Og jeg vil bare understreke: Jeg tar avstand fra den ordbruken fordi det kan gi inntrykk av at varsler settes i et tvilsomt lys, sier Ap-lederen.

– Varsler skal være trygge måter å si i fra om kritiske forhold om. Og jeg gjentar igjen: Det skal være trygt å varsle i Arbeiderpartiet, vi tror på de som varsler og vi går inn i det på en seriøs måte. Og ingenting på mitt bord er i den kategorien som du der beskriver, sier Støre på pressekonferansen etter tirsdagens ekstraordinære sentralstyremøte i partiet.

Mandag kveld ble det kjent at Giske er fritatt fra vervet som nestleder i partiet på ubestemt tid. Tirsdag morgen opplyste Støre på NRKs Politisk kvarter at det var kommet ytterligere varsler utover de første varslene som kom før jul. Men Giske bestrider flere av dem og skrev mandag kveld på Facebook at «Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider.»

«Full og samlet støtte»

På pressekonferansen kom det frem at Giskes situasjon som nestleder i partiet fortsatt er uavklart.

Støre fikk spørsmål om hvor lenge Giskes fratreden «på ubestemt tid» ville kunne vare:

– Det kan i prinsippet være frem til landsmøtet i 2019.

På spørsmål om forskjellen på om Giske er «suspendert», eller «fritatt», slik partiet nå omtaler situasjonen som, svarer Støre:

– Realiteten er at du ikke er nestleder på ubestemt tid, sier Støre.

– Det betyr at han ikke fungerer med de plikter og ansvar det er å være nestleder, sier Ap-lederen.

På spørsmål om Giske kan fortsette som nestleder etter dette, svarte han:

– Jeg mener det teoretisk sett ikke kan utelukkes.

Støre opplever at sentralstyret ga «full og samlet støtte» til partiledelsens håndtering av sakene om varsler mot Giske.

– Dette er særlig alvorlig for dem som har opplevd krenkende oppførsel/seksuell trakassering, sier Støre.

Han understreket gjentatte ganger at han tror på varslerne.

– Vi skal så raskt det er mulig gjennomgå sakene og gi Giske anledning til å gi sin versjon, gi varslerne mulighet til å se de innsigelsene som måtte være. Så er det vårt ansvar å konkludere. Jeg opplever det har vært støtte fra sentralstyret for dette, sier Støre.

Støre avgjør

Partisekretær Kjersti Stenseng deltok på pressekonferansen sammen med partileder Støre.

– Vi har konkludert i dag at vi skal ta alle varslere på alvor og at de får en skikkelig håndtering. Det må ta den tiden som trengs, sa Stenseng, men la til at de samtidig ønsker at prosessen skal gå så fort som mulig.

– Det må være forsvarlig, sa Støre.

– Lovbrudd skal ikke finne sted. Jeg er opptatt av at tillitsspørsmålet avhenger av at du respekterer regelverket, at du ikke utnytter den maktposisjonen du har når du er tillitsvalgt i forhold til folk som ikke har maktposisjon, at du tar hensyn til aldersforskjell og at du klarer å fronte de verdiene Arbeiderpartiet er tuftet på når det gjelder likestilling og frihet for kvinner og menn, sier Støre.

Støre la til at han trodde han stod seg på å avvente med å svare på tillitspørsmålet til sakene er ferdig behandlet.

Støre er klar på at det er han som skal konkludere i saken.

– Det er det jeg som skal avgjøre. Jeg er den overordnede i denne situasjonen. Jeg tar den beslutningen og det har sentralstyret støttet, sier Støre.

På spørsmål om hva Støre tenker om Giskes Facebook-innlegg der han påstår at det er kommet falske påstander, svarer Støre:

– Ingen av de varslene jeg har mottatt er å betrakte som falske påstander. Og jeg vil bare understreke: Jeg tar avstand fra den ordbruken fordi det kan gi inntrykk av at varsler settes i et tvilsomt lys.

Taus Tajik

Flere medlemmer av sentralstyret forlot partikontoret etter møtet uten å kommentere saken, blant dem nestleder Hadia Tajik. Ifølge VG valgte Tajik å lese høyt fra to varsler under sentralstyremøtet, i strid med Støres ønske.

Ifølge VGs kilder har to av varslerne bedt Tajik lese opp varslene for å få sentralstyret til å ta stilling til Giskes framtid.

Andre mener dette satte sykmeldte Trond Giske i en håpløs situasjon, fordi han ikke var til stede og dermed ikke kunne svare på det Tajik leste opp.

Mer enn nok

DN skrev mandag at Ap-kvinnene som har varslet om upassende oppførsel fra nestleder Trond Giske, frykter at belastningen på dem øker ytterligere på grunn av en ny juridisk gjennomgåelse av varslingssakene. DN har snakket med en rekke sentrale Ap-politikere som mener at partileder Jonas Gahr Støre har mer enn nok informasjon til nå å avklare at Giske ikke har tillit til å fortsette som nestleder i landets største parti.

Brøt løftet

Det er ikke første gangen kvinnene som har varslet om upassende oppførsel fra Giske, er oppgitt over hvordan Støre håndterer saken.

Som DN skrev før jul brøt Støre løftet til varslerne om at partisekretær Kjersti Stenseng ikke skulle delta i konfrontasjonsmøtet med Giske som ble holdt 21. desember.

Det var Støre personlig som hadde snakket med flere av kvinnene og fått dem til å fortelle sin historie. Dette ble gjort uten at Giske kjent til det. Samtalene med Støre bidro til at kvinnene til slutt sendte inn formelle varsler. Da samtalene med Støre pågikk, stilte de krav om at partisekretær Kjersti Stenseng og leder av kvinnenettverket Anniken Huitfeldt ble holdt utenfor. De oppfattet de to som nære støttespillere av Giske.

Det kom som et sjokk på kvinnene da Støre brøt avtalen og lot Stenseng delta på møtet med Giske. VG kunne opplyse av selve møtet ble avholdt hjemme hos partisekretær Stenseng.(Vilkår)

Slik skal de samarbeide om det grønne skiftet
Regjeringsforhandlingene mellom regjeringspartiene og Venstre er i gang på Jeløy Radio utenfor Moss.
01:56
Publisert: