Dermed ga Støre LO-ledelsen en god håndsrekning i jobben med å dempe motstanden mot norsk EØS-tilslutning.

Støre lovet også å gjennomføre kraftig innstramning i bemanningsbransjen.

– Noe av det første jeg vil gjøre som statsminister er å forby løsarbeiderkontraktene, sa Arbeiderpartiets leder til LOs kongress i Oslo. 

Han fikk stående applaus allerede før han gikk i gang med løftene – og flere ganger underveis i talen til de vel 300 LO-delegatene.

Større motstand

Til LO-kongressen er det kommet en rekke forslag om avvikling eller endring av EØS-avtalen. De strekker seg fra at Norge bør rett ut av EØS til ulik reforhandling for å etablere separate handelsavtaler. EØS-motstanderne er spesielt provosert av at EU-direktiver Norge innfører gjennom EØS overkjører tariffavtaler og ILO-konvensjoner Norge har sluttet seg til om arbeidstagerbeskyttelse.

– Jeg er dypt uenig med dem som sier avtalen må sies opp, sa Støre. 

Han svarte blankt nei på om det er mulig å beholde markedstilgangen samtidig som EØS-bestemmelser om arbeidsmarkedet velges bort.

– Avtalen har vært god for norske arbeidstagere, sa Støre.

Støres grep

Støre vil sikre arbeidstagerrettigheter mot EØS-krav med lovteknikk. 

– I Norge har vi gitt visse menneskerettighetskonvensjoner en ekstra sterk stilling. Menneskerettsloven fastslår at disse avtalene går foran norsk lov. Vi ønsker at sentrale ILO-konvensjoner skal tas inn i menneskerettsloven fra 1999. Sentrale arbeidstagerrettigheter er like viktige som andre menneskerettigheter, sa Støre.

En smekk mot bemanningsbransjen var like populær:

– Vi skal stramme inn. Stille krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud, sa Ap-lederen. 

Han kalte det en skam at bruken av innleie er for stor – og at nesten all innleie er ulovlig i noen bransjer.

Flere spørsmål

– Jeg vil takke deg, Jonas for innspillet rundt ILO-konvensjonen. Det blir spennende, selv om jeg ikke har gjort noen vurdering rundt det, sa LO-leder Gerd Kristiansen.

  Ap-lederen fikk straks spørsmål som etterlyste hans nærmere vurdering av hva nye lov-grep faktisk vil bety for balansen mellom EØS- og annen regulering av norsk arbeidsliv fremover. Mye var uklart for Støre selv. Ap-lederen ble spurt om nøyaktig hvilke ILO-konvensjoner som skal tas inn i menneskerettsloven.

– Det skal vi gjennomgå i regjering. De fleste ILO-konvensjoner er også en del av EU-regelverket, Det er jo de relevante for arbeidslivet vi må ta med. Det skal vi gjennomgå på en grundig måte, sa Støre.

Flere spørsmål

– Jeg vil takke deg, Jonas, for innspillet rundt ILO-konvensjonen. Det blir spennende, selv om jeg ikke har gjort noen vurdering rundt det, sa LO-leder Gerd Kristiansen.

Ap-lederen fikk etter talen flere spørsmål om hans egen vurdering av hva hans nye lov-grep faktisk vil bety for balansen mellom EØS- og annen regulering av norsk arbeidsliv. Støre meddga at det trengs mye videre avklaring. Det gjaldt blant annet spørsmålet om nøyaktig hvilke ILO-konvensjoner som skal tas inn i menneskerettsloven.

– Det skal vi gjennomgå i regjering. De fleste ILO-konvensjoner er også en del av EU-regelverket, Det er jo de relevante, sentrale på arbeidslivsområdet vi må ta med. Dette skal vi gjennomgå på en grundig måte, sa Støre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Rigger for fisk
Det norske selskapet Roxel vil bygge om borerigger for bruk i oppdrett til havs.
02:18
Publisert: