Innovasjon Norge-saken har pågått i snart to måneder. Selskapets tidligere styreleder Per Otto Dyb trakk seg i protest i starten av mars, og mener at han ble overkjørt av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Dyb ville ta opp ansettelsesforholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

I forrige uke stilte kontrollkomiteen en rekke nye spørsmål til statsråden. Komiteen vil ha klarhet i statsrådens inngripen i saken. I et nytt brev til komiteen, redegjør Isaksen igjen for sin håndtering.

DN har fått tilgang til brevet.

Hadde hatt samtaler tidligere

«Det var styreleder som tok opp saken med departementet. Jeg er ikke kjent med hvorvidt styreleders syn var sammenfallende med styrets samlede syn», skriver Isaksen i brevet til Stortinget.

DN har tidligere omtalt en epost fra Dyb, der han skriver at styret har sett hvordan Traaseth skaper konflikt og splid. Statsråden forteller nå at han ikke vet om resten av styret støttet det synet.

Isaksen skriver også at styret i Innovasjon Norge hadde hatt samtaler om stillingen til Traaseth før desember 2017. Det var da Dyb som daværende styreleder kontaktet Isaksen.

«I den samtalen kom det frem at styret, eller deler av styret, allerede hadde hatt foreløpige diskusjoner om temaet, men ikke at det formelt var satt på dagsorden i et styremøte», skriver Isaksen.

Sender hemmelig logg

I brevet sender Isaksen også over den hemmelige loggen fra samtalen mellom ham og Dyb, som DN tidligere har omtalt. Han ber Stortinget eksplisitt om å ikke offentliggjøre loggen.

«Jeg understreker at loggene inneholder departementets interne, ikke omforente gjengivelse av samtaler med personer utenfor departementet. Jeg ber om at loggene fra disse samtalene unntas offentlighet», skriver han.

Det blir også sendt eposter fra Dyp til departementet i februar, tekstmeldinger mellom Dyb og den assisterende departementsråden, flere logger fra samtaler med Dyb og logger fra samtaler mellom departementet og Tore O. Sandvik, leder i fylkesordførerkollegiet, som eier 49 prosent av Innovasjon Norge.

Loggen kan kaste lys på samtalen mellom Isaksen og Dyb, som de to er uenige om. I brevet understreker Isaksen igjen at han ikke har instruert Dyb, slik den tidligere styrelederen selv mener. Isaksen mener han kun advarte om at det ville være uheldig å miste både styreleder og administrerende direktør for selskapet på en gang. Valgkomiteen i Innovasjon Norge bestemte seg nemlig for å vrake Dyb før han fikk tatt opp hennes stilling i styret.

«Departementet har ikke på noe tidspunkt instruert styret i dialogen med styreleder», skriver han og erkjenner samtidig at det er uenighet om det.

«I min samtale med styreleder var jeg klar på at synspunkter formidlet i samtalen ikke innebar at styret var satt under administrasjon, og jeg aksepterte at han var uenig i min vurdering av ulempene ved tidspunktet for å starte en prosess», skriver statsråden, som tar til etterretning at det er ulike oppfatninger om saken.

Utdyper hva som skjedde

Isaksen går i brevet nærmere inn på hva som skjedde under samtalen med Dyb.

– Statsråden og jeg har tydeligvis oppfattet dette helt motsatt. Jeg spurte ham direkte og i andre personers nærvær om styret sto fritt til å fortsette behandlingen av forholdet til administrerende direktør, hvorpå han svarte: Nei, nei, det er ikke det slik skal forstås, skrev Dyb i en epost til DN i mars.

Statsråden gir sin forklaring på dette i brevet. Han skriver at dette skjedde etter at han fortalte Dyb at styret ikke var satt under administrasjon:

«Styreleder ga uttrykk for at han oppfattet meg slik at han har større frihetsgrader enn foregående samtaler med departementet ga inntrykk av. Jeg presiserte da at budskapet er det samme som departementet har formidlet tidligere og gjentok at største eier ikke ser det som naturlig at avtroppende styreleder setter i gang en prosess for å bytte administrerende direktør nå, men at dette vurderes av et nytt styre», skriver han. (Vilkår)

Meretes utvalgte: Køfri Riesling
Perfekt knusktørr til sushi, feite fisketyper og skalldyr
01:12
Publisert: